Tarcza turystyki z poprawkami senatora Szejnfelda przyjęta | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Tarcza turystyki z poprawkami senatora Szejnfelda przyjęta

tarcza_turystyki

Senat przyjął poprawki senatora Adama Szejnfelda do ustawy zwanej „Tarczą turystyki”.  Poprawki senatora z Wielkopolski obejmują swoją pomocą dziesiątki tysięcy firm, których wcześniej nie uwzględniono w systemie rządowej pomocy. Dotyczyć to będzie m.in. prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ZUS oraz dofinasowania wynagrodzeń pracowników podczas postojowego. Uchwalona dzisiaj ustawa trafi teraz do Sejmu.

Senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, złożył szereg poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skierowanej do przedsiębiorstw branży turystycznej. Dotyczą one przede wszystkim rozszerzenia kręgu firm pod względem ich PKD, które będą mogły skorzystać z pomocy państwa m.in. w postaci zwolnienia ze składek ZUS oraz dofinansowania postojowego ich pracowników.

- Turystyka w Polsce przynosi państwu ogromne pieniądze i zatrudnia setki tysięcy pracowników. Służy też milionom obywateli. Nie możemy sobie pozwolić, aby przedsiębiorstwa tego sektora zbankrutowały, tworzą bowiem aż 7% PKB. – tłumaczy Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu.

Celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego „nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz osoby fizyczne wykonujące jeden z zawodów „turystycznych”, czy „estradowych”. Ustawa ta jednak pierwotnie objęła tylko bardzo wąski krąg przedsiębiorstw, pozbawiając pomocy na przykład przedsiębiorstwa związane z targami, wystawami czy kongresami. Bez pomocy państwa mogłyby one nie przetrwać czasu epidemii. Teraz, dzięki zmianom w ustawie dokonanych przez senatora Ziemi Pilskiej, jest na to szansa.

A.K.