Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile

Po przeszło 50 latach znana rdzennym pilanom „dziewiątka”, dziś Szkoła Podstawowa nr 5 (budynek drugi) dostanie nową szatę.

23 listopada 2017 r. prezydent Piły Piotr Głowski wraz z dyrektorem Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Sebastianem Dzikowskim i dyrekcją szkoły, przekazali wykonawcy plac budowy. Zadania – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18 – podjął się Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka z Margonina.

W ramach prac termo modernizacyjnych całego budynku zostanie wykonane m.in.:

- częściowa wymiana okien,

- wymiana drzwi nowej hali sportowej na nowe z wkładem szybowym z szybą bezpieczną wraz z wymianą parapetów,

- wymiana na nowe istniejące parapety zewnętrzne na oknach niepodlegających wymianie – ocieplenie stropodachu szkoły, małej sali sportowej oraz starego łącznika płytami styropianowymi laminowanymi papą,

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grafitowymi typu fasada,

- ocieplenie dachu dużej sali gimnastycznej,

- termomodernizacja budynku zgodnie z dokumentacją.

Koszt całej inwestycji: 1 780 179,16 zł

Wykonawca ma czas na realizację zlecenia do 15 sierpnia 2018 r. Jest to niewątpliwie duże wyzwanie, bowiem prace będą się toczyć mimo prowadzonych zajęć edukacyjnych w budynku szkoły. Harmonogram przygotowany jest w taki sposób, by mniej kolizyjne remonty prowadzić w czasie, gdy uczniowie i kadra korzystają ze szkoły, natomiast część prac rozpocznie się w ferie.

Nad całością będzie czuwał Inżynier Kontraktu (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) Leszek Konieczny.

Tekst: Dorota Semenov – Biuro Prezydenta Urząd Miasta Piły
Foto: Sebastian Daukszewicz

termomodernizacja_szkoly00

termomodernizacja_szkoly14 termomodernizacja_szkoly01 termomodernizacja_szkoly02 termomodernizacja_szkoly03 termomodernizacja_szkoly04 termomodernizacja_szkoly05 termomodernizacja_szkoly06 termomodernizacja_szkoly07 termomodernizacja_szkoly08 termomodernizacja_szkoly09 termomodernizacja_szkoly10 termomodernizacja_szkoly11 termomodernizacja_szkoly12 termomodernizacja_szkoly13