To koniec podtopień w Ujściu? | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

To koniec podtopień w Ujściu?

Realizacja inwestycji na terenie powiatu pilskiego finansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 i wsparcie finansowe województwa dla powiatu pilskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi – to tematy, które zdominowały konferencję prasową Krzysztofa Paszyka oraz Prezesa ZP PSL w Pile Stefana Piechockiego z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Podczas konferencji przekazano dobrą informację dla mieszkańców Ujścia. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach środków dotyczących pilskiego obszaru strategicznej interwencji  w zakresie zapobiegania likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, podjął decyzję o przekazaniu kwoty ponad 3 milionów dla Gminy Ujście na ochronę przed deszczami nawalnymi. Dzięki tej inwestycji skończą się problemy z zalanymi piwnicami, garażami czy posesjami przy dużych ulewach.

- Dotyczy to przebudowy kanalizacji ul. Wojska Polskiego i Kanałowej wraz z całą infrastrukturą. Myślę, że jest to bardzo ważna informacja dla Ujścia, ponieważ problem, który tam się pojawił jest już nam znany od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że kwota 3 mln 392 tys. złotych pomoże ten problem rozwiązać – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Beneficjentami  wielu programów są obecnie Gminy Łobżenica, Wyrzysk, Miasteczko Krajeńskie, w których bardzo zaawansowany jest proces  budowy dróg lokalnych. Popierane i dofinansowane są również inne działania dotyczące obszarów wiejskich, zwłaszcza z zakresu rekreacji i turystyki, których odbiorcami są gminy: Łobżenica, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie Białośliwie, Szydłowo i Wysoka.

- Powiat Pilski jest zadowolony ze współpracy z Urzędem Marszałkowskim i wykorzystuje te środki, które ma Marszałek do dyspozycji bardzo dobrze. Warto wspomnieć, że tymi małymi projektami też zmieniamy aglomerację wiejską – nawet miasta nam zazdroszczą placów zabaw, dzięki małym projektom za 50-60 tysięcy, które wpływają na to, że wieś się zmienia. Co do tematu Ujścia, w którym występowały podtopienia po sporych opadach deszczu, gdzie tzw. kanał w Ujściu zbierał całą wodę burzową z tej miejscowości, to mogę powiedzieć, że gminy na inwestycję, która ma to zmienić nie byłoby stać. Teraz to się zmieni i za to dziękujemy – dodaje Stefan Piechocki, wicestarosta pilski, prezes ZP PSL w Pile.

Obecnie są rozstrzygane konkursy na dofinansowanie modernizacji i budowy targowisk. Z powiatu pilskiego dwie gminy: Łobżenica i Białośliwie mają obecnie realną szansę na uzyskanie środków z UE na ten cel.

(SE)

to_koniec_podtopien00

to_koniec_podtopien03 to_koniec_podtopien01 to_koniec_podtopien02