Trwa budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Trwa budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE w Pile

7 sierpnia 2019 r. na terenie spółki GWDA w Pile odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Piły – Piotra Głowskiego oraz członków konsorcjum, Kierownika Pracowni Matematyki Fizyki i Chemii PWSZ dr hab. Stanisława Różańskiego, oraz Prezesa zarządu GWDA sp. z o.o. dr inż. Tomasza Wojciechowskiego, podczas której omówiono postęp prac przy budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE oraz przedstawiono jej główne założenia, takie jak konkurencyjna gospodarka regionu pilskiego, wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw miasta Piły czy optymalizację gospodarki energetycznej przedsiębiorstw.

- Wszelkie działania prowadzą do osiągnięcia jednego celu, czyli stworzenia miasta samowystarczającego i niskoemisyjnego. To nie jest plan na dwa, trzy lata tylko na kilka, a nawet dziesięć, ale jesteśmy przekonani, że nie tylko w pewien sposób będziemy zmuszani choćby przez działania środowiskowe UE, ale również przez to, co się dzieję wokół nas, czyli widoczne zmiany klimatyczne. Prawdopodobnie w najbliższych latach wszystkie państwa intensywnie przystąpią to tego typu działań, tzn. próby poszukiwania samowystarczalności na bazie nie kopalnianych źródeł energii. My jesteśmy w tej czołówce już od lat, m.in. poprzez działania spółki Gwda. Teraz studenci będą mieli okazję przyjść tu do Centrum, a w przyszłości to oni będą wyznaczać nowe kierunki, wyzwania, projekty – mówił Piotr Głowski, Prezydenta Miasta Piły.

Projekt, którego całkowity koszt wynosi 848 657,17 zł, zakłada utworzenie (na terenie na pilskiej oczyszczalni) centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, a zrealizowany zostanie na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

Głównym założeniem realizacji przedmiotowego projektu, jest konkurencyjna gospodarka oraz wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw miasta Piły, za pomocą:

- optymalizacji gospodarki energetycznej przedsiębiorstw,

- badania autonomicznego powietrznego systemu zasilania, w celu opracowania wysokowydajnych turbin,

- badania wydajności ogniw fotowoltaicznych,

- optymalizacji mikrosieci prosumenckiej OZE.

- Mam nadzieję, że to budowane Centrum będzie spełniać ważną rolę jeśli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii. Jak widzimy przed nami panele fotowoltaiczne, a do tego będzie specjalne laboratorium, w którym będziemy badać wydajność paneli oraz może szukali nowych technologii przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną, energię wiatrową. Również jest jeden element badań związanych z przetwarzaniem energii gazu zgromadzonego pod wysokim ciśnieniem do napędu pewnych urządzeń pneumatycznych. Po pracach inwestycyjnych trzeba pozyskać fundusze na prowadzenie badań naukowych. Najlepiej, aby tu była kształcona młoda kadra – mówi  dr hab. Stanisław Różański, Kierownik Pracowni Matematyki Fizyki i Chemii PWSZ.

Jak zapowiada prezes Wojciechowski inwestycja idzie zgodnie z harmonogramem, tak aby ją ukończyć z końcem listopada tego roku.

- Na dziś postawiono m.in. mini elektrownię fotowoltaiczną, kontener biurowy, w którym będą prowadzone badania nad nowymi technologiami związanymi z Odnawialnymi Źródłami Energii oraz wykonano użytkową instalację elektryczną. Ponadto zakupiliśmy sprzęt laboratoryjny, m.in. multimetry stołowe, lampę z soczewką Fresnela, myjkę ultradźwiękową, powlekacz obrotowy. Czekamy też na meble. Natomiast w przeciągu najbliższego miesiąca postawimy wieżę wiatrakową wraz z turbiną siłowni wiatrowej (wysokość wieży 10 metrów, moc turbiny 5 kW), która służyć będzie do przekształcania siły wiatru  do napędu pomp w gospodarce wodno-ściekowej. Są to instalacje badawcze, a nie produkcyjne – dodaje Tomasz Wojciechowski, prezes zarządu GWDA sp. z o.o.

Przypomnijmy, że 8 listopada 2018 roku została podpisana umowa, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”.

Sebastian Daukszewicz

trwa_budowa_centrum1_01

trwa_budowa_centrum1_14 trwa_budowa_centrum1_02 trwa_budowa_centrum1_03 trwa_budowa_centrum1_04 trwa_budowa_centrum1_05 trwa_budowa_centrum1_06 trwa_budowa_centrum1_07 trwa_budowa_centrum1_08 trwa_budowa_centrum1_09 trwa_budowa_centrum1_10 trwa_budowa_centrum1_11 trwa_budowa_centrum1_12 trwa_budowa_centrum1_13