Trwa rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE!!! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Trwa rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE!!!

trwa_rekrutacja

Co proponujemy?

* Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu,

* Kadry i Płace,

* Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,

* Matematykę dla nauczycieli,

* Fizykę dal nauczycieli,

* Chemię dla nauczycieli

oraz wiele innych kierunków.

Co trzeba zrobić aby się zapisać?

To proste! Wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie www.wsg.pila.pl

Po rejestracji należy dostarczyć niezbędne dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- 1 zdjęcie legitymacyjne

- kserokopia dowodu osobistego

- dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni.

J.B.