TRZY PYTANIA DO PREZYDENTA | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

TRZY PYTANIA DO PREZYDENTA

glowski_net

 

1. Anna K.: Dzień dobry, zbliżają się wakacje, jak w tym czasie będzie uregulowana kwestia przedszkoli publicznych?

- Każdego roku zapewniamy opiekę dla korzystających z naszych placówek dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć korzystania w okresie wakacyjnym z usług przedszkoli i żłobka. Nie inaczej będzie w roku bieżącym. W każdym z wakacyjnych miesięcy otwarte będą cztery placówki, w sierpniu również żłobek. Wskazane przedszkola znajdują się w różnych częściach miasta tak, by wszyscy rodzice z dziećmi mogli komfortowo dotrzeć do placówki najbliżej miejsca zamieszkania czy pracy.

Karty zgłoszeniowe na okres wakacyjny można już teraz odbierać w placówce, do której uczęszcza dziecko i składać w wybranych przedszkolach do 15 czerwca 2018 roku. Wszystkie dzieci, których rodzice zadeklarują uczęszczanie do placówki w okresie letnim zostaną przyjęte.

2. Jarosław: Kiedyś słyszałem, że można odpracować dług za niepłacenie czynszu. Czy to prawda i jest to jeszcze możliwe?

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, którym pozwala stan zdrowia na wykonywanie pracy, mogą złożyć w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile wniosek o umożliwienie odpracowania zaległości czynszowych, które polega na wykonywaniu drobnych prac porządkowych na terenie administrowanym przez Zakład oraz sprzątaniu klatek schodowych. Każdy zainteresowany winien zgłosić się do siedziby MZGM w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8 (V piętro, pokój nr 505, tel. 602-275-808) – osoba do kontaktu – Dorota Stróżyk.

Szczegółowe zasady umożliwiające spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego określa Zarządzenie Nr 345(320)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12.12.2011 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Piła.

3. Jadwiga Z.: Kiedy w tym roku ruszy Budżet Obywatelski?

Robimy wszystko, aby tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego rozpoczęła się jeszcze w maju. Mamy wątpliwości natury prawnej związane z kręgiem osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Opinia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie powinna dotrzeć w najbliższym czasie. Zaraz po tym będziemy gotowi do ogłoszenia Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Pierwszy etap – zgłaszanie zadań – potrwa do końca czerwca.