Trzy pytania do prezydenta | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Trzy pytania do prezydenta

glowski_net
1. Czy w związku z rozbudową sieci ścieżek rowerowych i przyjętym przez miasto trendem inwestowania w niskoemisyjne środki transportu jest w planach utworzenie w Pile sieci wypożyczalni rowerów miejskich i całej infrastruktury z tym związanej przez miasto bądź przez prywatnego inwestora? Pragnę tylko zaznaczyć, że w wielu miastach o mniejszej od Piły liczbie mieszkańców (np. Kołobrzeg, Szczecinek, Siedlce) taka sieć funkcjonuje i dobrze się sprawdza, więc w Pile z pewnością także by się przyjęła i wpisałaby się w trend wyznaczony przez miasto, tym bardziej, że z każdym rokiem sieć ścieżek rowerowych jest coraz dłuższa.

- Realizując politykę niskiej emisji i “zielonego miasta” analizowana była kwestia wdrożenia systemu roweru miejskiego. Rozmowy rozpoczęliśmy już w 2014 roku. W tym czasie odbyliśmy kilka spotkań z dostawcami systemu, celem ustalenia funkcjonalności, kosztów wykonania i kosztów eksploatacji. System roweru miejskiego staje się atrakcyjny i w miarę efektywny ekonomicznie przy większej liczbie rowerów i stacji wypożyczania. Kilka lat temu próbowaliśmy zainteresować pomysłem i prowadzeniem takiego przedsięwzięcia lokalnych prywatnych przedsiębiorców, przedstawiając im możliwości skorzystania z miejskich przestrzeni dla stworzenia punktów wypożyczania rowerów. Zabrakło wówczas chętnych. Na ten moment jednak nastąpiła koncentracja działania Miasta w zakresie budowy infrastruktury rowerowej – to jest budowa ścieżek rowerowych, energooszczędnego oświetlenia. Prowadzone są duże inwestycje w transporcie publicznym. Na pewno warto będzie wrócić do tego pomysłu i ponownie go przeanalizować. Doświadczenia innych miast oraz duża skala realizacji dają nadzieję, że i koszty systemu rowerów miejskich mogą być mniejsze.

2. Czy jest w planach połączenie w jedną spójną całość brakujących odcinków sieci ścieżek rowerowych w mieście? Np. z Wyspy w kierunku ul. Kossaka lub ul. Bydgoskiej, z al. Wojska Polskiego od ronda 6 pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego wzdłuż al. WP w stronę centrum miasta i wiele innych miejsc. Czy są plany dobudowania brakującego odcinka ścieżki pieszo rowerowej na Wyspie?

- Połączenie ścieżek rowerowych w całościowy system jest naszym celem. Sporo już zostało wykonanych, część takich połączeń jest już ujętych w projektach, które czekają na swoją realizację. Dotyczy to między innymi dobudowania brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na Wyspie. Przedsięwzięcie to rozpocznie się w tym roku w najbliższych miesiącach. Zawarte jest pod nazwą “Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północnej części wyspy miejskiej”.

3. Czy prawdą jest, że po otwarciu nowej części basenu sportowego na pilskim Aquaparku, basen Wodnik zostanie wyburzony? Czy nie myślał pan Prezydent, aby np. wydzierżawić lub sprzedać ten obiekt np. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej lub innemu podmiotowi? Podejrzewam, że studenci z chęcią skorzystaliby z infrastruktury znajdującej się na Wodniku.

- Wybudowana, przed blisko czterdziestoma laty Pływalnia Wodnik, choć tego nie widać gołym okiem, tak naprawdę jest już użytkowym skansenem. Zmieniające się coraz bardziej rygorystyczne wymogi sanepidowskie powodują, że koszty utrzymania tego obiektu rosną lawinowo z roku na rok. W 2017 roku, było to blisko 1,5 mln złotych. Dalsze inwestowanie w przestarzałą technologię uzdatniania wody, mija się z celem, tym bardziej, że obiekt ten ma charakter basenu przelewowego, co oznacza, że woda z basenu trafia prosto do kanalizacji, a w nowoczesnych obiektach wykorzystywana jest w cyklu recyclingowym. Kapitalny remont tego obiektu byłby niemal równy budowie nowego obiektu tego typu (demontaż starej niecki i wszystkich instalacji oraz powtórny montaż nowych), z ekonomicznego punktu widzenia nie ma większego sensu. Obiekt zostanie zamknięty więc z końcem czerwca tego roku.