Trzy pytania do prezydenta | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Trzy pytania do prezydenta

glowski_net

1. From: agakaiserka

Witam. Jako mama nastolatka, chciałam Pana zapytać, co z planowanym Skatepark’iem przy Dąbrowskiego? Od kilku lat mówi się o nim, że będzie budowany, tymczasem nic się nie dzieje. Mało tego, dotychczasowy SkytePark przy Kossaka został w międzyczasie zlikwidowany i dzieciaki zmuszeni są jeździć do innych miast, Chodzieży, Poznania. To mało budujący fakt. Proszę o odpowiedź, kiedy ruszą prace.
Z poważaniem.

Prace nad projektem cały czas się toczą. Na chwilę obecną posiadamy projekty techniczne, pozwolenie na budowę. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony jeden z pierwszych przetargów na budowę kładki łączącej Park na Wyspie z terenem przeznaczonym pod budowę skateplazy.

W ramach całego zadania planuje się wybudowanie między innymi:

- skateplaza z torem rolkowym

- kładka most pomiędzy wyspą a terenami nadrzecznymi w rejonie ul. Dąbrowskiego

- boiska sportowe (2 szt. do siatkówki, 1 do koszykówki)

- pump track – trasa jazdy ekstremalnej na rowerach

- obiekt kalisteniki (uprawianie gimnastyki na świeżym powietrzu)

- zagospodarowanie terenu – chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie obiektów, zieleń, monitoring, mała architektura

- parking od strony ul. Dąbrowskiego

- elementy dla wystaw plenerowych.

Ponadto aplikujemy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o współfinansowanie zadania środkami z Unii Europejskiej w wysokości 85%. Staramy się w możliwie jak największej ilości projektów pozyskiwać środki zewnętrzne, to są miliony złotych, których nie będziemy musieli pozyskać z podatków mieszkańców.

2. Paweł

Przymierzam się w najbliższym czasie do remontu, wraz z wymianą pieca węglowego na ekologiczny, typu pellet, bądź gaz. Jak wiadomo w życie weszła ustawa antysmogowa i wiele miast uruchomiło dofinansowanie na wymianę takiego pieca. Jak to wygląda w naszym mieście? Dofinansowanie może już działa, bądź ma zostać uruchomione? Gdzie zasięgnąć więcej informacji na ten temat. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

Na wniosek Prezydenta Miasta Piły podjęta została Uchwała w sprawie dofinansowania wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła dla mieszkańców miasta Piły w wysokości do 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5 tys. złotych. Łączna suma przeznaczona na ten cel w roku bieżącym wynosi 200 tys. złotych. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła jest w trakcie opracowywania, zostanie poddana konsultacjom Gminnej Radzie Pożytku Publicznego i przedstawiona Radzie Miasta Piły. O możliwości składania wniosków poinformujemy w odrębnym komunikacie.

3. Od kiedy będzie uruchomiona komunikacja miejska przez ul. Cichą na osiedlu Staszyce?

Autobus komunikacji miejskiej przez ul. Cichą na osiedlu Staszyce będzie kursował od 28 kwietnia br. i będzie to autobus linii nr 12.

Rozkłady szczegółowe są jeszcze opracowywane. Autobus, będzie kursował w następujących godzinach:

w kierunku Os. Jadwiżyn

- w dni powszednie: po godz. 5, 9, 11, 17, 18 i 20

- w soboty: po godz. 5, 9, 10, 15, 16 i 20

- w niedziele: po godz. 10, 11, 12, 16 i 18

w kierunku ul. Przemysłowej

- w dni powszednie: po godz. 11, 14, 16, 18, 19 i 21

- w soboty: po godz. 6, 11, 12, 16, 17 i 21

- w niedziele: po godz. 12, 13, 15, 16 i 18