Trzy pytania do Prezydenta – czerwiec 2018 | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Trzy pytania do Prezydenta – czerwiec 2018

glowski_net

 

Aleksander: Czytałem gdzieś o dofinansowaniu na likwidację azbestu, gdzie można starać się o takie środki?

- Do 15 czerwca 2018 roku w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły (pok. 134, I piętro) można składać wnioski dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowanie do kosztów demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwianie wynosi 100% całkowitych kosztów. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu Powiatu Pilskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać u inspektora ds ochrony środowiska Urzędu Miasta Piły -pok. 320, III piętro, tel. służbowy 67 2104259.

Mirek Kiżewski: Kiedy wybudowana będzie kładka przez rzekę Gwdę w Pile przy ul. Jastrzębiej?

- Budowa takiego obiektu to wydatek kilku milionów złotych i nie jest w tej chwili planowana. W dotychczasowych budżetach koncentrowano się na innych wydatkach, choćby na budowie strefy przemysłowej i rewitalizacji przestrzeni publicznej w centrum miasta, wykorzystując przede wszystkim możliwości wykorzystania dostępnych środków zewnętrznych, głównie unijnych. Niemniej pomysł znajduje odzwierciedlenie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu.

Marcin Szpek: Czy będzie w Pile kiedyś tablica informująca jaki jest stan zanieczyszczenia powietrza, tak jak w niektórych innych miastach?

- Po rozpoznaniu kosztów zakupu takiej tablicy i ich awaryjności, rekomendujemy na ten moment korzystanie z aplikacji mobilnych. Staramy się także na stronach Urzędu Miasta Piły publikować informacje, ostrzeżenia nie tylko dotyczące stanu powietrza. Naszym priorytetem jest doprowadzić do tego, by takie tablice nie były w ogóle potrzebne stąd nasze działania pod hasłem „Niskoemisyjna Piła”, czyli wymiana taboru MZK – tylko w tym roku zakupiliśmy 6 autobusów hybrydowych, budowa ścieżek rowerowych, zakup ogniw fotowoltaicznych, dofinansowanie do wymiany pieców i wymiana pieców na niskoemisyjne w gminnych zasobach. Niemniej takie tablice np. w Bydgoszczy i kilku miastach woj. pomorskiego zostały zakupione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (przy wsparciu środków zewnętrznych), czyli urząd, który jest odpowiedzialny m.in. za monitoring powietrza.