Trzy pytania do Prezydenta – wrzesień 2017 | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Trzy pytania do Prezydenta – wrzesień 2017

glowski_net

1. Dlaczego Dolaszewo nie ma już połączenia MZK z Piłą?

Gmina Piła zaproponowała Gminie Szydłowo zawarcie porozumienia międzygminnego, dotyczącego świadczenia usług komunikacji miejskiej przez MZK Piła Sp. z o.o. (linie nr 1 i 9) na zasadach integracji obu sąsiadujących jednostek terytorialnych: koszty po stronie Szydłowa miały wynieść tylko ok. 43 tysiące złotych rocznie, czyli 3.600 zł miesięcznie!!!. Szydłowo na taką propozycję nie przystało, sugerując, że to Gmina Piła i pilanie powinni zapłacić za te dojazdy. Słyszałem sugestie wójta gminy, że ponieważ mieszkańcy Szydłowa posyłają dzieci do szkół w Pile z tego względu powinniśmy także finansować dojazdy. Warto wiedzieć, że subwencja oświatowa z Gminy Szydłowo podobnie jak cała subwencja, którą Gmina Piła otrzymuje, nawet w połowie nie zaspokaja wydatków i nakładów na oświatę czynionych w Pile. Tym samym Gmina Piła i tak finansuje już co najmniej w połowie ze środków własnych – pochodzących z podatków płaconych przez mieszkańców Piły – koszty nauki wszystkich dzieci w pilskich placówkach. Pamiętajmy także, że funkcjonowanie MZK w Pile finansowane jest również z podatków mieszkańców Piły (w zakresie dotacji w wysokości co najmniej 8 milionów złotych rocznie). Inicjatywa w zakresie dalszych działań leży wyłącznie po stronie wójta Gminy Szydłowo, który zgodnie z prawem powinien zapewnić mieszkańcom gminy komunikację chociażby w podstawowym zakresie. Inny sąsiad Piły – Gmina Ujście ma podobne porozumienie podpisane od dawna.

2. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Co zmiany w systemie oświaty oznaczają w praktyce?

W praktyce mamy w Pile 9 szkół podstawowych. Dzięki współpracy Wydziału Oświaty Kultury i Sportu z podległymi szkołami do swoich klas nie trafi “tylko” 40 nauczycieli. Część z nich to osoby, którym nie przedłużono umowę o pracę, część skorzystała z płatnego rocznego urlopu. Tylko te wypłaty kosztują nas ponad 1,5 miliona złotych. Największe trudności w tym zakresie przewidujemy w roku szkolnym 2019/2020 – wówczas pracę stracić ma około 60 nauczycieli. Miasto poniosło koszty związane z przystosowaniem szkół podstawowych do potrzeb dzieci starszych – w sposób bezpośredni jest to kwota 400 tysięcy złotych na adaptację sal lekcyjnych na pracownie biologii, chemii, fizyki i geografii. Wskutek zmian w systemie oświaty Gmina straciła 1 milion 100 tysięcy złotych subwencji oświatowej. Łącznie z budżetu miasta “wyparowało” dzięki decyzjom rządu i parlamentu w różnej formie 4.5 miliona złotych. Panuje chaos dokumentacyjny i….. można by wymieniać długo. Staramy się minimalizować straty, ale wszystkiego co się dzieje złego w oświacie nawet my nie naprawimy. Dla porównania: chcieliśmy przeznaczyć w tym roku milion złotych na remonty wnętrz starych kamienic. Właśnie nam m.in. te pieniądze zabrano.

3. Przed nami wielkie remonty dróg – plac budowy na Wawelskiej i Młodych przekazany wykonawcom. Dla kierowców oznacza to trudności komunikacyjne. Czego możemy się spodziewać?

Przebudowa ulicy Wawelskiej to największa inwestycja drogowa w Pile od lat – jej wartość to około 17 milionów złotych. O wszelkich niedogodnościach i zmianach w organizacji ruchu będziemy informowali mieszkańców za pośrednictwem naszych stron i przy pomocy mediów. Jak w przypadku każdego remontu, każdej zmiany – prosimy o wyrozumiałość. Już dzisiaj warto pamiętać, że w tej części miasta będą utrudnienia, i o ile to możliwe, planować dojazdy z ominięciem tych ulic. Podobnie sprawa się ma w przypadku remontu jednostek oświatowych – przedszkoli i szkół. Chyba każdy z nas przeżywał remont mieszkania, oczywiście jest to niezbyt przyjemny czas. Miejmy jednak na uwadze, że te remonty są po coś – mają polepszyć jakość życia mieszkańców. I ten cel zostanie osiągnięty.