Twórcy ludowi, rękodzielnicy i rzemieślnicy poszukiwani | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Twórcy ludowi, rękodzielnicy i rzemieślnicy poszukiwani

  tworcy_ludowi

  Zajmujesz się rękodziełem, twórczością ludową i artystyczną? Mieszkasz na obszarach wiejskich powiatu pilskiego? Zgłoś się do projektu promującego tradycje na Krajnie!

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią ogłasza nabór do projektu „Krajeński fyrtel – promocja obszaru LGD”. W ramach projektu będzie opracowana publikacja prezentująca rękodzieło i twórczość ludową na Krajnie. Wybrani w projekcie twórcy będą mieli możliwość udziału w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez LGD.

  Do projektu zapraszamy osoby zajmujące się m.in. rzeźbą, garncarstwem, malarstwem, haftem, wykrojem, makramą, decoupage, ozdobami z bibuły, układaniem ozdób z kwiatów i innych naturalnych materiałów itp. Głównym warunkiem potwierdzającym spełnienie kryterium jest wytwórczość materialna rąk własnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania naturalnych materiałów pochodzących z obszaru Krajny nad Notecią, tj. obszaru powiatu pilskiego.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby zajmujące się rękodziełem, zamieszkałe w gminach wiejskich powiatu pilskiego: Białośliwie, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Wyrzysk, Wysoka, Kaczory i Ujście.

  Korzyści dla uczestników:

  •    udział w profesjonalnej sesji fotograficznej prezentującej twórcę,

  •    opracowanie materiałów dziennikarskich dotyczących własnej twórczości,

  •    otrzymanie wpisu w przygotowanej przez organizatora publikacji promującej rękodzieło i twórczość ludową na Krajnie,

  •    otrzymanie pakietu drukowanych egzemplarzy publikacji,

  •    uzyskanie promocji własnej twórczości w ramach publikacji, a także w Internecie,

  •    nawiązanie nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z osobami, które także zajmują się pracą rękodzielniczą,

  •    nawiązanie kontaktów z instytucjami kultury działającymi na obszarze Krajny nad Notecią,

  •    udział w wydarzeniach realizowanych lub współorganizowanych przez organizatora, jak wystawy, targi, pikniki, imprezy plenerowe i inne,

  •    możliwość odpłatnego wykonania materiałów promocyjnych dla celów organizatora.

  W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.lgdkrajna.pl, dołączenie do niego nie więcej niż 5 zdjęć swojej twórczości i przesłanie do LGD. Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć osobiście, bądź przesłać pocztą tradycyjną do biura Organizatora (LGD Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie). Dopuszcza się również przesłanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych pocztą elektroniczną na adres biuro@lgdkrajna.pl.

  Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 15 marca 2021 r.

  red