Ujska wieża widokowa będzie zmodernizowana | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ujska wieża widokowa będzie zmodernizowana

ujska_wieza

Wieża widokowa na osiedlu Górnym w Ujściu zostanie odnowiona. Gmina otrzymała na ten cel 67 173,00 złotych dofinansowania.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, reprezentujący Zarząd Województwa, podpisał z Gminą Ujście reprezentowaną przez Burmistrza Ujścia Romana Wroteckiego i Skarbnik Gminy Dorotę Schwochert, umowę na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę a dotyczącą „Modernizacji wieży widokowej w Ujściu”.

Gmina na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy otrzymała dofinansowanie w wysokości 67 173,00 złotych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej.

red