Ułatwią życie pilskim pasażerom miejskiej komunikacji | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ułatwią życie pilskim pasażerom miejskiej komunikacji

W Pile pojawi się 45 tablic informacyjnych na przystankach i 5 info kiosków w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Piła to jedno z kilku miast w Polsce, które zdecydowało się użyć do poprawy działania komunikacji miejskiej nowoczesnych narzędzi informatycznych dostępnych już na rynku. 11 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Piły prezydent Piły Piotr Głowski i prezes spółki MP Technology, Bolesław Hilarecki podpisali umowę na realizację Systemu Dynamicznej informacji Pasażerskiej w Pile. W ramach (SDIP) powstanie m.in. 45 wielowierszowych dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, a także 5 stacjonarnych automatów biletowych, tzw. info kiosków, kompatybilnych z funkcjonującą Pilską Kartą Miejską oraz aplikacja mobilna na telefony pozwalająca na sprawdzenie rozkładów jazdy oraz na uzyskanie bieżącej informacji dotyczącej realizacji kursów. Inwestycja ma powstać do końca lutego 2019 roku.

To właśnie w informacji pasażerskiej widać największy postęp. Jeszcze kilak lat temu dostępne były tylko papierowe rozkłady jazdy, a teraz mamy już rozkład na tablicach elektronicznych i w internecie.

Jednym z najistotniejszych elementów nowoczesnego systemu miejskiego transportu zbiorowego jest informowanie pasażerów o bieżących, rzeczywistych czasach przyjazdów i odjazdów pojazdów z przystanków oraz prezentowanie relacji przesiadkowych w wybranych, ważnych punktach przystankowych.

- Jest to jeden z elementów dużego zamówienia, który wykonuje się od kilku miesięcy na terenie miasta a dotyczyło już m.in. zakupów autobusów, zmian przystanków. Kolejnym etapem jest wdrożenie systemu informatycznego, który w sposób zintegrowany przejmie zarządzanie i informowanie mieszkańców na temat sytuacji komunikacyjnej na terenie miasta. Przygotowania do tego projektu trwały przez ostatnie lata. Nie tylko chcieliśmy kupić dobry produkt, ale też taki, który będzie adekwatnie najnowszy, jeśli chodzi o możliwości informowania mieszkańców. Żeby to nie był system przystankowy tylko z informacją z godziną przyjazdu. Chcemy, aby tych informacji było więcej, aby mieszkańcy wiedzieli dzięki niemu, co w mieście ważnego się dzieje - mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

- Chciałem potwierdzić, że miasto kupuje dobry produkt, jeden z bardziej skomplikowanych rozwiązań informatycznych, które są wdrażane w naszym kraju. Jest to system działający 24h na dobę z wiarygodną informacją pasażerską i w czasie rzeczywistym na przystanku czy przez telefon. Chcemy, aby były zastosowane matryce wielokolorowe-, czyli jak coś bardzo ważnego, priorytet możemy odznaczyć np. kolorem czerwonym lub dzięki wdrażaniu matryc kolorowych mamy możliwość nie tylko uatrakcyjnienia treści, ale też wyświetlania multimedialnych spotów, komunikatów społecznych, informacji o wydarzeniach. Jeżeli będzie taka wola zamawiającego to z naszej strony tego typu rozwiązania poprawiające, jakość będziemy mogli dostarczyć. Zakończenie realizacji zaplanowano na luty 2019 roku – dodaje Bolesław Hilarecki, prezes spółki MP Technology.

System Dynamicznej informacji Pasażerskiej będzie monitorował aktualną pozycję autobusów w ruchu na podstawie zainstalowanych w nich modułów GPS. Elementami systemu będą:

- 45 dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych prezentujących faktyczny czas odjazdu, umiejscowionych przy przystankach autobusowych w newralgicznych punktach miasta;

- 5 infokiosków zapewniających obsługę Pilskiej Karty Miejskiej oraz istotne dla pasażerów informacje, zainstalowanych na następujących przystankach: Dworzec PKP, Wyspiańskiego/Słowackiego, pl. Konstytucji 3 Maja, Bydgoska/Roosevelta, al. Wyzwolenia/Kazimierza Wielkiego;

- komplet urządzeń pokładowych SDIP w 46 autobusach MZK Piła Sp. z o.o. (komputery pokładowe, tablice wewnętrzne, panele interaktywne LCD, moduły głosowych zapowiedzi przystanków);

- wyposażenie Centrum Danych i Centrum Nadzoru Ruchu w zajezdni MZK Piła;

- wyposażenie stanowiska pracownika służb miejskich w siedzibie Straży Miejskiej;

- bezprzewodowy system łączności;

- aplikacja mobilna oraz strona www, prezentujące dynamiczną informację pasażerską w czasie rzeczywistym na mapie cyfrowej.

System będzie kompatybilny z już istniejącą infrastrukturą oraz otwarty na przyłączenie nowych tablic i pojazdów. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się w 2019 r.

Budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będą realizowane w ramach dwóch projektów:

„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”, w ramach którego zostanie wykonana zasadnicza część SDIP, wraz z 29 szt. tablic informacyjnych i 3 szt. infokiosków;

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego częścią jest  dostawa i montaż 16 szt. tablic informacyjnych i 2 szt. infokiosków wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.

Dnia 5 października 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w 2016 roku, uzyskując wówczas 76,67% z maksymalnej liczby punktów.

W ramach projektu „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” oprócz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zostaną zrealizowane:

- zakup 13 szt. autobusów, w tym: 7 szt. z silnikiem hybrydowym, 6 szt. z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6;

- przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. 1 Maja, obejmująca: przebudowę i rozbudowę 2 zatok autobusowych, przebudowę chodników oraz przejścia dla pieszych, budowę 2 nowoczesnych wiat przystankowych wyposażonych w energooszczędne oświetlenie oraz ogrzewanie ławek i system przeciwoblodzeniowy, budowę zadaszonego miejsca dla rowerów ze stojakami i oświetleniem;

- działania informacyjno-promocyjne mające na celu popularyzację transportu publicznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 435 039,94 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania – 16 267 839,52 zł .

Sebastian Daukszewicz

ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom00

ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom09 ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom01 ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom02 ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom03 ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom04 ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom05 ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom06 ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom07 ulatwia_zycie_pilskim_pasazerom08