Ułatwienia dla kierowców! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ułatwienia dla kierowców!

porzucek_baner

Nie będzie już kar za to, że kierowca nie ma przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub polisy OC. Wdrażamy System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, który będzie gromadził dane o historii pojazdu. Dzięki temu kupując auto z rynku wtórnego nie spotkamy się już z „kotem w worku”, a sztuczki nieuczciwych handlarzy będą łatwe do zdemaskowania.

Nowelizacja, którą wprowadziliśmy związana jest z całym procesem odbiurokratyzowania państwa oraz tym, żeby nasze codzienne życie było łatwiejsze. Po uruchomieniu bazy danych kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i papierowej polisy OC. Funkcjonariusze policji czy Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego w czasie kontroli sprawdzą odpowiednie dane w bazie. Gdy kontrola wykaże np. niesprawność pojazdu i dowód będzie musiał być zatrzymany, kierowca otrzyma pokwitowanie, a w bazie danych zostanie odnotowana odpowiednia informacja. Zwrot dokumentu nastąpi także w sposób wirtualny, poprzez wymazanie informacji o zatrzymaniu z bazy. Tradycyjnego dowodu rejestracyjnego będziemy używać tylko w stacji kontroli pojazdów, a więc zazwyczaj raz na rok.

Powstanie baza CEPiK 2.0, tam będą trafiać informacje m.in. o obecnym i poprzednich właścicielach pojazdu, informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika, informacje o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie czy zbycie.

Ministerstwo Cyfryzacji już zresztą uruchomiło możliwość sprawdzenia historii pojazdu. Czynność ta jest dostępna na stronie www.obywatel.gov.pl w zakładce „Sprawdź swój pojazd”.

Wprowadzone przez nas ułatwienia spotkały się z pozytywnymi ocenami ekspertów i kierowców, co mnie cieszy, i jest mobilizacją do realizacji kolejnych celów.

Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP