Umowa na dofinansowanie budowy hospicjum podpisana | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Umowa na dofinansowanie budowy hospicjum podpisana

19 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta w Pile odbyła się konferencja prasowa, podczas której została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo-leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile”. Jest to bardzo ważna inwestycja, długo oczekiwana przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej. Podpisy pod umową złożył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Paweł Wiszniewski i Józefa Wiśniewska z Towarzystwa im Sługi Bożej St. Leszczyńskiej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał placówce prawie 5,6 mln złotych z WRPO 2014+ na budowę w Pile hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo-leczniczym wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz na zakup specjalistycznego sprzętu.

- Wyjątkowość tego projektu dla Północnej Wielkopolski i zaangażowanie społeczne skłoniło mnie by uczynić ten gest – przyjechać do Piły i podpisać tę umowę. Po pierwsze wiem, że wkład własny, czyli 15% Towarzystwo im Sługi Bożej St. Leszczyńskiej pozyskało m.in. w drodze zbiórek publicznych – przy udziale wielu osób. Wielki szacunek dla zbierających i dla tych, którzy przekazywali środki na ten cel. Po drugie jest to podmiot niepubliczny, a to jest niespotykane, ponieważ o środki starają się zazwyczaj duże podmioty publiczne, które pozyskują te pieniądze. Po trzecie, zapotrzebowanie społeczne na ten projekt i jego zakres są ważne. Wiem, jak potrzebne są takie punkty, opieka paliatywna, opieka nad osobami, które są w ciężkim stanie zdrowia, to jest dzisiaj potrzeba chwili - mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Historię włączenia się w pomoc w realizacji projektu przypomniał podczas konferencji prasowej prezydent Piotr Głowski. Przypomnijmy, że to Gmina Piła zapewniła część wkładu własnego niezbędnego do zgłoszenia projektu przekazując w drodze darowizny działkę pod jego budowę. Budowa powinna się zakończyć na przełomie obecnego i przyszłego roku.

Wybudowany obiekt przyniesie pomoc medyczną dla osób będących u kresu, życia niezależnie od rodzaju schorzenia. Hospicjum będzie miejscem dla m.in. osób ze schorzeniami neurologicznymi, tj. zaawansowaną chorobą Alzhaimera, Parkinsona, następstwami udaru mózgu, ze schyłkową niewydolnością krążenia, niewydolnością oddechową oraz dla dzieci kwalifikujących się do opieki paliatywnej. W obiekcie ma znaleźć się 40 łóżek, w tym 30 łóżek będzie miało status opiekuńczo-leczniczych i 10 łóżek hospicyjnych dla dorosłych i dzieci. Inwestycja obejmuje budowę obiektu wolnostojącego, parterowego. W ramach projektu zostanie również zrealizowany zakup i montaż wyposażenia medycznego.

- Jest to bardzo ważny dzień po tak długim okresie przygotowań działań i mozolnej pracy w przygotowaniu projektu oraz zbieraniu pieniędzy. Dziś to krok milowy, ale jeszcze nie ukoronowanie, bo ukoronowaniem będzie otwarcie i prowadzenie hospicjum. Ważne jest to, co będzie po budowie. Wiemy, że jest duża przychylność NFZ do projektów opiekuńczo –leczniczych. Nasz projekt wypełnia lukę na terenie północnej Wielkopolski, gdzie takich miejsc brakuje. Dlatego mam nadzieję, że środki na prowadzenie i utrzymanie hospicjum też się znajdą. Dziękuję społeczeństwu miasta, regionu, że udało się dzięki nim zebrać kwotę 1,2 mln złotych w zbiórkach publicznych. Dziękuję politykom, samorządowcom oraz osobom z Towarzystwa im Sługi Bożej St. Leszczyńskiej – dodaje Paweł Wiszniewski.

Pilski projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 9.1.1 i dotyczy inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, polegających na zakupie sprzętu medycznego, przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych czy wprowadzeniu rozwiązań w zakresie IT.

Całkowita wartość projektu przekracza 6,7 mln zł.

Sebastian Daukszewicz

umowa_na_dofinansowanie_hospicjum00

umowa_na_dofinansowanie_hospicjum18 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum01 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum02 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum03 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum04 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum05 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum06 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum07 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum08 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum09 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum10 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum11 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum12 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum13 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum14 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum15 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum16 umowa_na_dofinansowanie_hospicjum17