Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

 

przeworek_agnieszka_net

Jesteśmy małżeństwem od ponad trzydziestu lat, nasze dzieci są pełnoletnie. Mój mąż do wielu lat prowadzi małą działalność gospodarczą, a ja pracuję na etacie i jestem usatysfakcjonowana wysokością moich zarobków. Niestety, od jakiegoś czasu mój mąż zaczął nadużywać alkoholu, a z czasem również zaniedbywać obowiązki związane z prowadzeniem firmy. Mąż podejmuje również niezrozumiałe decyzje finansowe, sprzedaje sprzęt, który wcześniej umożliwiał mu prowadzenie interesu. Podejrzewam, że jest to związane z jego nowym upodobaniem do hazardu. Praktycznie ze sobą nie rozmawiamy, ponieważ mąż nie chce mi się tłumaczyć ze swojego postępowania. Udało mi się jednak uzyskać dostęp do jego rachunków bankowych i wiem, że sytuacja nie wygląda optymistycznie. Mój niegdyś oszczędny i gospodarny mąż ma spore długi i w dodatku wciąż zaciąga nowe, wysoko oprocentowane pożyczki. Próbowałam się skontaktować z jedną z firm oferujących chwilówki, ale odmówili mi udzielenia jakichkolwiek informacji. Co mam zrobić? Rozwód nie wchodzi w grę z wielu przyczyn, ale nie chcę stracić dorobku życia przez jego nieodpowiedzialne zachowanie!

Mieczysława z Piły

Jeżeli wyklucza Pani zakończenie związku, a nie chce Pani przyglądać się bezczynnie postępowaniu małżonka, najlepszym sposobem ochrony majątku będzie ustanowienie rozdzielności majątkowej. Można tego dokonać polubownie u notariusza, jeżeli mąż nie wyrazi zgody na takie rozwiązanie pozostanie Pani możliwość wystąpienia na drogę sądową.

Jak stanowi art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

W orzecznictwie podkreśla się, że ważny powód uzasadniający ustanowienie rozdzielności majątkowej może stanowić separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, a zarazem stwarzająca zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków.

Powinna Pani koniecznie wskazać, że nie ma wpływu na decyzje finansowe męża i nie jest w stanie kontrolować wysokości zaciąganych przez niego zobowiązań. Do pisma dobrze jest dołączyć dowody potwierdzające fakt, że mąż zaciąga nieuzasadnione pożyczki i tym sposobem doprowadza się do stanu niewypłacalności.

Z reguły rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Kodeks stanowi jednak, iż w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

W obecnej sytuacji nie jesteście Państwo w stanie zgodnie działać w zarządzie majątkiem wspólnym. Pomimo tego, że obecnie pozostają Państwo w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, faktycznie każde z Państwa zarządza tą częścią majątku wspólnego, która stanowi dochód każdego z małżonków.

Pozew powinna Pani złożyć w sądzie rejonowym. Właściwy w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie sąd rejonowy, w którego okręgu mieli Państwo ostatnie wspólne miejsca zamieszkania, jeżeli choć jedno z Państwa w okręgu tym jeszcze stale przebywa.

*Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.

Agnieszka Porzucek-Rataj

Radca Prawny