Utrudnienia na DK11 w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Utrudnienia na DK11 w Pile

W związku z remontem mostu i kładki dla pieszych w ciągu DK11 na cieku Ruda w m. Piła droga krajowa na odcinku przebiegu przez miasto Piła (Al. Niepodległości rejon „Starego Młyna”) jest zamknięta. Wyznaczony został objazd ulicami  500 Lecia Piły, Śniadeckich, Wyzwolenia.

Utrudnienia potrwają do końca maja br.

W ramach umowy Wykonawca, Zakład Robót Mostowych KORMOST Marek Gotowski, Firma GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w restrukturyzacji, prowadzi prace polegające na remoncie podpór obiektu i wykonaniu nowej płyty pomostowej mostu wraz z elementami wyposażenia i nową nawierzchnią na jezdni oraz prace konserwacyjne w obrębie cieku.  Wykonawca remontuje w ramach umowy również kładkę pieszo – rowerową na której wykona remont konstrukcji betonowej kładki oraz ułoży nową bitumiczną nawierzchnię na kładce.
Termin zakończenia robót to połowa roku.

Anna Cieślak
(GDDKiA)

utrudnienia_na_dk111_01

utrudnienia_na_dk111_02