Uwaga! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie do WSG w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Uwaga! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie do WSG w Pile

Zapraszamy_na_bezplatne_szkolenie

Dziekan Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile zaprasza do udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu, realizowanym z tematyki: „Sytuacja prawna w relacji uczeń- nauczyciel. Uprawnienia, obowiązki, przywileje”

Termin szkolenia: 20 stycznia 2018 r. (sobota) w godz. od 10.00 do 16.00

Prowadzący szkolenie: mł. insp. w st. sp. Leszek Jurczak, KWP Szczecin

Szkolenie adresowane jest przed wszystkim do kadr nauczycielskich, a także pedagogów szkolnych i instytucji otoczenia oświaty. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej metod ułatwiających interpretację przepisów prawa, a co za tym idzie nabycie przez Uczestników umiejętności posługiwania się narzędziami prawnymi.
Miejscem realizacji szkolenia jest sala w budynku Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile na Al. Niepodległości 2.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu, proszę dokonywać w formie elektronicznej na stronie www.wsg.pila.pl/formularz ,  do dnia 15 stycznia 2018 r.

W przypadku pytań, proszę o kontakt telefoniczny (67 211 76 26 lub 27) lub na pocztę elektroniczną (pila@byd.pl ).

SEREDECZNIE ZAPRASZAM!

Dziekan
doc. dr Marcin Kęsy