W Lubaszu odbyła się XXV Msza Święta Hubertowska | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

W Lubaszu odbyła się XXV Msza Święta Hubertowska

Dzień św. Huberta, który przypada 3 listopada jest najważniejszym dniem w roku dla wszystkich myśliwych i leśników. Z okazji tego święta 27 października w Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu pod przewodnictwem ks. kanonika Eugeniusza Lijewskiego – kapelana wielkopolskich myśliwych została odprawiona Msza św. Hubertowska w intencji żyjących i zmarłych blisko przyrody – leśników, myśliwych i rolników z Okręgu Pilskiego.

W prologu celebry polecono Bożemu Miłosierdziu zmarłych myśliwych i leśników. Następnie głos zabrał Łowczy Okręgowy – Sławomir Jaroszewicz, który m.in. wyjaśnił w jakiej intencji odprawiana jest jesienna jubileuszowa Msza Hubertowska oraz powitał wszystkich przybyłych do lubaskiej świątyni.

- (…) Podczas dzisiejszej, jubileuszowej XXV jesiennej Mszy Hubertowskiej w Lubaszu modlić się będziemy za żywych i zmarłych myśliwych z Pilskiego Okręgu Łowieckiego oraz leśników z Pilskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, uczniów i pracowników gorajskiej szkoły Leśnej z okazji naszego święta patrona – Dnia Świętego Huberta. Modlić będziemy się również za zgromadzonych na mszy parafian i gości – wyjaśnił Jarosław Jaroszewicz, Przewodniczący Związku Okręgowego i Łowczy Okręgowy.

W homilii ks. kanonik Eugeniusz Lijewski m.in. dziękował za wkład myśliwych w ochronę środowiska naturalnego i wysiłek w prowadzeniu gospodarki łowieckiej.

- Dzisiejsza Msza św. Hubertowska gromadzi myśliwych, leśników z okazji święta świętego Huberta. Zadań wiele i problemów niemało, dlatego trzeba prosić Boga Stworzyciela o światło, odwagę i pomoc, bo siły ludzkie nie wystarczą, aby wszystko poukładać, stąd ta dzisiejsza msza św. Hubertowska – mówił m.in. w homilii ks. Eugeniusz Lijewski.

Oczywiście podczas takiej uroczystości nie mogło zabraknąć pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, myśliwych, leśników oraz muzyki Trębaczy Myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju i śpiewu parafialnego chóru Jutrzenka.

Na zakończenie mszy Damian Szcześniak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, podziękował celebransom, uczestnikom liturgii i organizatorom. Dyrektor Szcześniak nawiązał także do roli jaką odgrywał dla polskich lasów i szeroko pojętej przyrody, niedawno zmarły prof. Jan Szyszko.

- Pozwolą państwo, że wspomnę wielkiego człowieka, leśnika i etycznego myśliwego, a przede wszystkim cenionego na świecie naukowca – śp. prof. Jana Szyszko, o którym ksiądz kanonik już wspomniał dzisiaj na wstępie tej uroczystości, a który to nie tak dawno przeszedł do Krainy Wiecznych Łowów. To właśnie pan profesor często podkreślał, że Polska jest wzorem dla całego świata, pokazując w jaki sposób powinno się prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną opartą o koncepcję zrównoważonego rozwoju. Gospodarkę opartą na czterech filarach, którymi są: wiara katolicka, tradycyjne polskie rolnictwo, polski model łowiectwa, którego podstawą jest Polski Związek Łowiecki oraz Polskie Lasy Państwowe.

Wiara katolicka – bo to właśnie my leśnicy i myśliwi od Boga otrzymaliśmy zadanie czuwania nad prawidłowym użytkowaniem i pożytkowaniem dóbr przyrodniczych. Użytkować je tak, by nie zakłócić ich trwałości.

Tradycyjne polskie rolnictwo – produkujące zdrową, wolną od GMO żywność.

Polski Związek Łowiecki – organizacja, której państwa zachodniej Europy nam zazdroszczą. Której podstawą jest gospodarka łowiecka, prowadzona w niesprywatyzowanych obwodach. Organizacja z prawie stuletnią tradycją i dorobkiem pokoleń myśliwych.

I w końcu Polskie Lasy Państwowe – które podobnie jak Polski Związek Łowiecki szczycą się prawie stuletnim doświadczeniem w prawidłowym gospodarowaniu zasobami leśnymi. To właśnie Lasy Państwowe w taki sposób gospodarują, że lasów w Polsce ciągle przybywa. Powiększają się zasoby drewna na pniu, a różnorodność polskich ekosystemów leśnych stale rośnie. To dlatego obowiązkiem leśników i myśliwych jest wypełnienie testamentu świętej pamięci prof. Jana Szyszko, a także zgodne, wolne od podziału działanie na rzecz i dobra polskiej przyrody. To właśnie nasze wspólne zadanie. Zadanie, które ze wszystkich sił będziemy starali się wypełnić – spuentował Damian Szcześniak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Organizatorami uroczystości święta byli: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Pile, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, którzy także włączyli się w przygotowanie liturgii Słowa Bożego oraz w przygotowanie darów. W procesji z darami ofiarowano na ołtarz dary pól i lasów.

Św. Hubert (655-727) był w latach 701-727 biskupem Liège (dzisiejsza Belgia). Jako młody człowiek i arystokrata frankijski czas poświęcał głównie swojej wielkiej pasji, jaką było łowiectwo. Przełom w jego życiu nastąpił w 695 r., kiedy to polując w Wielki Piątek ujrzał jelenia z krzyżem w wieńcu. Jednocześnie otrzymał ostrzeżenie przed brakiem umiaru w oddawaniu się swojej pasji i nakaz, by poświęcił swoje życie Bogu.

Darz Bór!

Sebastian Daukszewicz i Marek Mostowski
Fot. (SE)

w_lubaszu_odbyla_sie1_01

w_lubaszu_odbyla_sie1_10 w_lubaszu_odbyla_sie1_02 w_lubaszu_odbyla_sie1_03 w_lubaszu_odbyla_sie1_04 w_lubaszu_odbyla_sie1_05 w_lubaszu_odbyla_sie1_06 w_lubaszu_odbyla_sie1_07 w_lubaszu_odbyla_sie1_08 w_lubaszu_odbyla_sie1_09