W Pile konferowali nt. czasu i warunków pracy nauczyciela | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  W Pile konferowali nt. czasu i warunków pracy nauczyciela

  27 marca odbyła się pierwsza w Pile ogólnopolska konferencja na temat czasu i warunków pracy nauczyciela, organizowana przez Międzyregionalną Sekcję NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wielkopolska oraz Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

  Konferencja skierowana była do samorządowców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców, wszystkich zainteresowanych tym tematem. Profesor Alicja Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi przedstawiła psychospołeczne warunki pracy nauczycieli. Przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, dr Dominika Walczak i Andrzej Wichrowski, zaprezentowali wyniki badań nad czasem pracy nauczycieli, które na zlecenie Ministerstwa Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził w 2011 i 2012 roku. Badania pokazały, ze polscy nauczyciele pracują średnio ponad 46 godzin tygodniowo.

  Dyrektor Departamentu Edukacji we Wrocławiu, Jarosław Delewski zapoznał zebranych z problemem finansowania zadań oświatowych przez organy prowadzące placówki oświatowe i szkoły. Grzegorz Bogacz, Dyrektor Centrum  Doskonalenia Nauczycieli  i dr Danuta  Kitowska (CDN w Pile) przedstawili statystyki dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, e-learning).

  Konferencja była niewątpliwie wydarzeniem, które w Pile nie miało do tej pory miejsca. Przedstawione wyniki badań i statystyki w rzeczowy sposób zaprezentowały fakty dotyczące czasu i warunków pracy nauczycieli. Ma to znaczenie w obliczu nieprawdziwych i tendencyjnych danych na ten temat przedstawianych w niektórych mediach. Konferencja wpisuje się w akcję protestacyjną prowadzoną przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”.

  Elżbieta Sulich-Bekta

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA