W PWSZ w Pile otworzono nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

W PWSZ w Pile otworzono nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych

Symulację medyczną uznaje się za najnowocześniejszą i jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i specjalnie przeszkolonym wykładowcom/ instruktorom, studenci kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile, będą doskonale przygotowani do wykonywania zawodu. 1 marca w PWSZ w Pile odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznych z udziałem m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwo Zdrowia – Józefy Szczurek-Żelazko, która wraz ze studentami kierunku pielęgniarstwo, dokonała przecięcia wstęgi.

- Jest to kolejne otwierane Centrum Symulacji Medycznych w Polsce, które są otwierane na uczelniach kształcących na kierunkach pielęgniarskich, medycznych. Otwierany jest dziś wspaniały obiekt i mam nadzieję, że wiele pokoleń studentów będzie miało możliwość kształtowania swoich umiejętności. To będzie zupełnie nowa jakość. To CSM to nie tylko znakomicie wyposażone sale dydaktyczne wysokiej i niskiej wierności, ale też cała obudowa intelektualna (kadra) projektu. To też różnego rodzaju scenariusze medyczne, które będą musiały być opracowane na Uczelni, a które zupełnie zmieniają proces dydaktyczny, który ma miejsce w przypadku kształcenia pielęgniarek i położnych – mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. - Uatrakcyjnienie kształcenia, oprawa, jakości kształcenia w postaci m.in. tych Centrów Symulacji Medycznych, poprawa warunków studiowania, stypendia dla pielęgniarek, dodatkowe wynagrodzenia na starcie dla każdej pielęgniarki, która zachce pracować w kraju, to są elementy, które obecny rząd wprowadza w życie. Podejmuje te działania by zmierzyć się z trudnym problemem, który został wygenerowany w ostatnich kilkudziesięciu latach.Niestety poprzednie rządy nie podejmowały w tym zakresie żadnych działań i efekt w postaci braku kadry jest teraz bardzo widoczny. Miejmy nadzieję, że choćby w przypadku pielęgniarek uda nam się dzięki tym działaniom obecnego rządu tą sytuację w niedługiej perspektywie czasowej poprawić - dodaje Józefa Szczurek-Żelazko.

Dzięki Centrum nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem kilkudziesięciu symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanego symulatora pacjenta i tzw. trenażerów, umożliwiających naukę praktyczną.

Podczas otwarcia CSM, w każdej sali, zaprezentowane zostały krótkie symulacje medyczne z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych elektronicznych pacjentów, ukazujące zaawansowane możliwości kształcenia studentów.

PRACOWNIE:

- SALA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ  WYSOKIEJ WIERNOŚCI – wartość wyposażenia 726 tys. zł
Sala wyposażona w wysoko zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, dziecka pięcioletniego i niemowlę, jako wspólna sala trzech symulatorów, przeznaczona do prowadzenia zajęć z 6-osobowymi grupami studentów. Sala wysokiej wierności posiada przypisane do niej pomieszczenie kontrolne wyposażone w zestaw umożliwiający osobom prowadzącym sesje symulacyjne, kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtwarzanie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej i na sali debriefingu.

- SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS (ADVANCE LIFE SUPPORT) – wartość wyposażenia 175 tys. zł
Sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. W sali symulacji z zakresu ALS student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności, takich jak: użycie automatyczny defibrylator zewnętrzny oraz inne czynności ratunkowe, zawansowane zabiegi resuscytacyjne zgodnie z aktualnym algorytmem ALS, wprowadzania rurki ustno-gardłowej i zabezpieczania drożności dróg oddechowych, monitorowania podstawowych parametrów życiowych, pomiaru saturacji itp.

- SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS (BASIC LIFE SUPPORT) – wartość wyposażenia 50 tys. zł
Wyposażona w sprzęt umożliwiająca prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. W sali symulacji z zakresu BLS student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności, takich jak: ocena stanu ogólnego pacjenta, postępowania w przypadku prostych urazów – zakłada opatrunki, unieruchamia kończyny, kręgosłup, zaopatruje rany, które nie wymagają szycia z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki, zaopatrzenia krwawienia zewnętrznego, doraźnego unieruchamiania złamań kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowania pacjenta do transportu, defibrylacji automatyczną (AED) i bezprzyrządowego udrożnienienia dróg oddechowych.

- SALA UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH – wartość wyposażenia 95 tys. zł
Wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych. W sali umiejętności technicznych student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności, takich jak: wykonywania iniekcji, zakładania dostępu doszpikowego, cewnikowania pęcherza moczowego, zakładania dostępu donaczyniowego, wyczuwania zmian chorobowych w gruczole piersiowym, wykonywania, konikopunkcji, badań fizykalnych, pielęgnowania ran pooperacyjnych oraz stomii, przygotowania siebie i sprzętu do instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie, pielęgnacja noworodka i niemowlęcia itp.

- SALA UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – wartość wyposażenia 175 tys. zł
Urządzenie i wyposażenie sali zapewnia warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań fizykalnych. Student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności takich jak m.in.: zaawansowanych technik pielęgnacji pacjenta, służących poprawie jakości jego życia i pobytu w szpitalu oraz obsługi sprzętu ułatwiającego działania przy pacjencie wymagającym opieki pielęgniarskiej.

- SALA EGZAMINACYJNA OSCE/ SALA ĆWICZEŃ DO DEBRIEFING – wartość wyposażenia 40 tys. zł
Sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE (Objective Structured Clinical Examination) metodą symulacji medycznych. W CSM oprócz zajęć dydaktycznych będą organizowane standaryzowane egzaminy kliniczne OSCE. Podczas debriefingu uczestnicy symulacji omawiają i oglądają zapis zdarzeń, omawiają wdrożone postępowanie i dyskutują o jego poprawności.

- POMIESZCZENIE KONTROLNE – STEROWNIA – wartość wyposażenia 100 tys. zł
Całkowity koszt powstania tego najnowocześniejszego centrum kształcenia medycznego w regionie, to ponad 2,5 mln zł.

16 marca (sobota), od 10.00 do 14.00 zapraszamy mieszkańców miasta i regionu do zapoznania się z możliwościami Centrum Symulacji Medycznych podczas DRZWI OTWARTYCH UCZELNI.

Sebastian Daukszewicz

w_pwsz_otworzono1_01

w_pwsz_otworzono1_67 w_pwsz_otworzono1_02 w_pwsz_otworzono1_03 w_pwsz_otworzono1_04 w_pwsz_otworzono1_05 w_pwsz_otworzono1_06 w_pwsz_otworzono1_07 w_pwsz_otworzono1_08 w_pwsz_otworzono1_09 w_pwsz_otworzono1_10 w_pwsz_otworzono1_11 w_pwsz_otworzono1_12 w_pwsz_otworzono1_13 w_pwsz_otworzono1_14 w_pwsz_otworzono1_15 w_pwsz_otworzono1_16 w_pwsz_otworzono1_17 w_pwsz_otworzono1_18 w_pwsz_otworzono1_19 w_pwsz_otworzono1_20 w_pwsz_otworzono1_21 w_pwsz_otworzono1_22 w_pwsz_otworzono1_23 w_pwsz_otworzono1_24 w_pwsz_otworzono1_25 w_pwsz_otworzono1_26 w_pwsz_otworzono1_27 w_pwsz_otworzono1_28 w_pwsz_otworzono1_29 w_pwsz_otworzono1_30 w_pwsz_otworzono1_31 w_pwsz_otworzono1_32 w_pwsz_otworzono1_33 w_pwsz_otworzono1_34 w_pwsz_otworzono1_35 w_pwsz_otworzono1_36 w_pwsz_otworzono1_37 w_pwsz_otworzono1_38 w_pwsz_otworzono1_39 w_pwsz_otworzono1_40 w_pwsz_otworzono1_41 w_pwsz_otworzono1_42 w_pwsz_otworzono1_43 w_pwsz_otworzono1_44 w_pwsz_otworzono1_45 w_pwsz_otworzono1_46 w_pwsz_otworzono1_47 w_pwsz_otworzono1_48 w_pwsz_otworzono1_49 w_pwsz_otworzono1_50 w_pwsz_otworzono1_51 w_pwsz_otworzono1_52 w_pwsz_otworzono1_53 w_pwsz_otworzono1_54 w_pwsz_otworzono1_55 w_pwsz_otworzono1_56 w_pwsz_otworzono1_57 w_pwsz_otworzono1_58 w_pwsz_otworzono1_59 w_pwsz_otworzono1_60 w_pwsz_otworzono1_61 w_pwsz_otworzono1_62 w_pwsz_otworzono1_63 w_pwsz_otworzono1_64 w_pwsz_otworzono1_65 w_pwsz_otworzono1_66