W Ujściu i Wyrzysku zrealizowano dwie ważne inwestycje! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

W Ujściu i Wyrzysku zrealizowano dwie ważne inwestycje!

W poniedziałek, 4 grudnia, na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 182 na osiedle Szklary w Ujściu odbyła się konferencja prasowa m.in. Wicemarszałka Województwa  Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka i Wicestarosty Pilskiego Stefana Piechockiego. Spotkanie z mediami miało na celu podsumowanie dwóch ważnych inwestycji na terenie powiatu pilskiego: rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182, na odcinku od Jabłonowa do Ujścia oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 194 w Wyrzysku.

- Wreszcie mamy finał przebudowy drogi nr 182 z Ujścia do Jabłonowa. Może to niewielka inwestycja, za kwotę ponad 7 milionów złotych, ale jakże ważna i oczekiwana przez miejscowe środowisko. Prace były trudne, bo teren z zakrętami, a po modernizacji poprawił się komfort jazdy i bezpieczeństwa – mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

- To była inwestycja bardzo skomplikowana, w którą wchodziliśmy razem z samorządem Gminy Ujście, a która zakończyła się sukcesem. Przy okazji tej inwestycji udało się wykonać skarpę i chodniki. Dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w tą inwestycję – dodaje wicestarosta pilski, Stefan Piechocki.

Natomiast Roman Wrotecki, burmistrz Ujścia wspomniał, że na etapie realizacji pojawiło się wiele problemów, które od lat nie były rozwiązywane. Teraz na tym odcinku o długości pół kilometra pojawiło się nowe oświetlenie, którego dotychczas przy drodze wojewódzkiej nie było, a które zostało sfinansowane przez samorząd Gminy Ujście.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku od miejscowości Jabłonowo do miejscowości Ujście

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku o długości 5, 2 km od miejscowości Jabłonowo do miejscowości Ujście w powiecie pilskim.

Inwestycja była realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość: 7,4 mln zł, w tym 6,2 mln zł udział UE.

Termin rozpoczęcia inwestycji: maj 2016 roku.

Termin zakończenia inwestycji: listopad 2017 roku.

Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o.

Podstawowy zakres inwestycji objął:
    korektę geometrii drogi,
    budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów,
    przebudowę chodników,
    przebudowę zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi,
    remont istniejących rowów drogowych,
    budowę kanalizacji deszczowej.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 w miejscowości Wyrzysk

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz na odcinku o długości 2,2 km w miejscowości Wyrzysk w powiecie pilskim.

Inwestycja była realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość: 7,2 mln zł, w tym 5,6 mln zł udział UE.

Termin rozpoczęcia inwestycji: maj 2016 roku.

Termin zakończenia inwestycji: listopad 2017 roku.

Wykonawca robót budowlanych: Budimex S.A.

Podstawowy zakres inwestycji objął:
    korektę geometrii drogi na skrzyżowaniu ulicy Bydgoskiej z ul. Staszica i Kościuszki,
    wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
    przebudowę skrzyżowań i zjazdów,
    przebudowę istniejących i budowę nowych chodników,
    przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,
    remont mostu w ciągu ulicy Staszica nad Stawem Miejskim,
    budowę oświetlenia drogowego przy nowym rondzie,
    budowę kanalizacji deszczowej.

Zrealizowane zadania w powiecie pilskim przyczyniły się do poprawy stanu technicznego i dostępności dróg wojewódzkich nr 182 i 194, wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu oraz zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu.

Sebastian Daukszewicz

w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano00

w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano38 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano01 DCIM101GOPRO w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano03 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano04 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano05 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano06 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano07 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano08 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano09 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano10 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano11 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano12 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano13 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano14 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano15 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano16 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano17 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano18 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano19 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano20 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano21 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano22 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano23 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano24 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano25 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano26 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano27 DCIM101GOPRO DCIM101GOPRO w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano30 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano31 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano32 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano33 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano34 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano35 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano36 w_ujsciu_i_wyrzysku_zrealizowano37