W Ujściu powstaną dwa nowe mosty | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  W Ujściu powstaną dwa nowe mosty

  GDDKiA o/Poznań informuje o podpisaniu umowy na rozbudowę mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu DK11 w miejscowości Ujście. Wykonawca firma PORR S.A na realizację zadania ma 36 miesięcy. Umowa opiewa na kwotę 56 989 361,86 zł.

  Zadanie obejmuje rozbudowę mostu przez rzekę Gwdę i mostu przez rzekę Noteć w ciągu DK11 w miejscowości Ujście. W pierwszej kolejności Wykonawca w terminie nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy przekaże do użytkowania dwa mosty tymczasowe, zlokalizowane obok istniejących, starych mostów. Następnie istniejące mosty zostaną rozebrane po czym w ich miejscu powstaną nowe  mosty o wyższych parametrach. W ramach kontraktu przebudowany zostanie również odcinek drogi pomiędzy mostami z poszerzeniem istniejących chodników. Łączna długość przebudowy wyniesie około 500m.

  W wyniku rozbudowy obiekty uzyskają wyższą klasę nośności oraz poprawią się walory użytkowe przeprawy. Elementy wyposażenia nowej konstrukcji, w szczególności ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,5m, chodnik szerokości 1,5m oraz bariery ochronne drogowe, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i podniesienie komfortu użytkowników drogi, ale również mieszkańców Ujścia.

  Przyjęte rozwiązania podwyższą parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe odcinka drogi poddanego przebudowie.

  Planowany termin wybudowania nowych obiektów to druga połowa 2026 roku.

  Tekst i foto: GDDKiA – Oddział Poznań

  w_ujsciu_powstana

  w_ujsciu_powstana_02