Wałcz. Przypomnienie o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wałcz. Przypomnienie o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji

  walcz_przypomnienie

  Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz!

  Na mocy uchwały Nr VIII/LIII/446/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 maja 2022r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2022r. poz. 2508), obowiązkowej deratyzacji podlegają:

  1) obiekty użyteczności publicznej;

  2) budynki i budowle wykorzystywane do produkcji i przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej;

  3) budynki i budowle wykorzystywane na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt;

  4) budynki mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

  Deratyzację należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu marca i października każdego roku.

  Zabieg należy wykonać przy użyciu środków gryzoniobójczych zatwierdzonych i dopuszczonych do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia, zabezpieczonych (np. umieszczonych w karmnikach deratyzacyjnych) przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt.

  Kontrolę wykonania prowadzić mogą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wałczu.

  UM Wałcz