Walne zabranie Pilskiego Banku Żywności | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Walne zabranie Pilskiego Banku Żywności

  Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności odbyło się 20 września 2021 roku w Kawiarni Dworcowa w Pile. Spotkanie to miało szczególne znaczenie dla naszej organizacji, ponieważ zakończyła się kadencja obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dokonano wyboru nowych władz Banku i podsumowania ostatnich czterech lat działalności oraz przedstawiono plany na kolejne lata.

  W celu umożliwienia rozwoju organizacji wprowadzono szereg zmian w statucie, które usprawnią i udoskonalą pracę Pilskiego Banku Żywności. Pozwoli to również na poszerzenie obszaru działalności organizacji w dziedzinie niemarnowania żywności i ochrony klimatu. Osoby odchodzące z Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymały podziękowania i upominki.

  Walne Zebranie wybrało nowe władze, które przez kolejne cztery lata będą wyznaczały kierunek działania Stowarzyszenia.

  W skład Zarządu weszły następujące osoby:
  1. Mieczysław Augustyn – Prezes
  2. Małgorzata Sameć – Wiceprezes
  3. Maciej Żebrowski – Skarbnik
  4. Sławomira Koźma – Sekretarz
  5. Krzysztof Jaworski – Członek Zarządu
  6. Leokadia Figurniak – Członek Zarządu

  Do organów sprawujących kontrolę zostało wybranych pięć osób:
  1. Irena Wiśniewska-Smolarek – Przewodnicząca
  2. Dariusz Wujciuk – Członek
  3. Maria Koś – Członek
  4. Hanna Łapacz – Członek
  5. Zdzisław Strahl – Członek

  „Plany Pilskiego Banku Żywności na kolejne lata są obiecujące, ponieważ wiążą się z budową nowego magazynu, z wdrożeniem wojewódzkiego programu niemarnowania, rozszerzeniem ustawy o niemarnowaniu, edukacją proekologiczną i zero waste” – powiedział Prezes Pilskiego Banku Żywności Mieczysław Augustyn.

  Źródło: Bank Żywności w Pile

  walne_zebranie_banku_zywnosci

  walne_zebranie_banku_zywnosci_02 walne_zebranie_banku_zywnosci_03 walne_zebranie_banku_zywnosci_04