Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego w Wysokiej nie przyniosło zmian kadrowych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego w Wysokiej nie przyniosło zmian kadrowych

  Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany sprawozdawczo – wyborcze wysockiego Bractwa. Dopiero 27 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego w Wysokiej podczas którego podsumowano działalność w roku 2019 oraz wybrano nowe władze na kolejną kadencję.

  W minionym roku przeprowadzone zostały wszystkie strzelania statutowe oraz dodatkowo Strzelanie Krajeńskie. Na obiekcie „Walochówka“ wymienione zostało oświetlenie na energooszczędne, oraz – dzięki pozyskanym środkom unijnym – dokończone zostały pokrycia dachowe blachodachówką wszystkich wiat. Zakupiona została również kosiarka samobieżna do koszenia trawy.

  Po uzyskaniu przez ustępujący Zarząd jednogłośnego absolutorium za poprzedni rok przystąpiono do wyboru prezesa. Jedynym kandydatem był dotychczasowy prezes – Brat Jan Mrotek. W tajnym głosowaniu uzyskał On jednogłośne poparcie. Również i w Zarządzie nie zaszły żadne zmiany. I tak wiceprezesem jest nadal Brat Andrzej Bator, sekretarzem – Brat Mirosław Mantaj, skarbnikiem – siostra Patrycja Liebrecht, komendantem – Brat Jan Jóźwina, a strzelmistrzem – Brat Roman Sadzak.

  Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Brat Witold Krzyżosiak – przewodniczący, Siostra Kamila Helińska oraz Brat Roman Jopek. Sąd Honorowy będzie działał w następującym składzie: Brat Franciszek Miedziński – przewodniczący, a także Bracia: Jarosław Rymarski i Waldemar Kotecki.

  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Bractwa Kurkowego w Wysokiej zakończył, jak zwykle, wspólny obiad.

  M.M.

  walne_zgromadzenie

  walne_zgromadzenie_02 walne_zgromadzenie_03 walne_zgromadzenie_04 walne_zgromadzenie_05 walne_zgromadzenie_06 walne_zgromadzenie_07 walne_zgromadzenie_08 walne_zgromadzenie_09 walne_zgromadzenie_10 walne_zgromadzenie_11 walne_zgromadzenie_12 walne_zgromadzenie_13 walne_zgromadzenie_14 walne_zgromadzenie_15 walne_zgromadzenie_16 walne_zgromadzenie_17 walne_zgromadzenie_18 walne_zgromadzenie_19 walne_zgromadzenie_20 walne_zgromadzenie_21