Warsztaty edukacyjne dla młodzieży pt. „W pilskiej sieci nie ma śmieci” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży pt. „W pilskiej sieci nie ma śmieci”

9 listopada 2017 r. w Sali Audytoryjnej „Auditorium Maximum” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile młodzież szkół średnich oraz studenci uczestniczyli warsztatach edukacyjnych w ramach programu pt. „W pilskiej sieci nie ma śmieci”. Celem warsztatów jest propagowanie wiedzy na temat właściwego wykorzystania sieci kanalizacji sanitarnej. Pamiętajmy, że jeśli postępujemy zgodnie z obowiązującymi zasadami unikamy awarii uciążliwych i kosztownych dla mieszkańców oraz bardzo szkodliwych dla środowiska naturalnego.

- To jest tradycja, że Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile organizują spotkania, na których poruszamy ciekawe tematy. Dziś mówimy o niewidocznej kanalizacji, o problemach z nią związane. Okazuje się, że co roku wrzucamy setki ton odpadów do muszli ustępowej, czyli tam gdzie nie powinny się znaleźć, ponieważ tworzą niebezpieczne zatory. Wynika to raczej z naszej niewiedzy. Stąd pomysł, aby przeprowadzić społeczną kampanie edukacyjno-informacyjną adresowaną do różnych grup odbiorców. Mam nadzieje, że takie spotkania będą kontynuowane. Do tej grupy, którą tu mamy na spotkaniu jest trudniej trafić niż do dzieci, ale mamy też odpowiednie narzędzia – specjalistów, którzy w ciekawy sposób przekazują tą ważną wiedzę – mówi Joanna Banach, zastępca dyrektora MWiK w Pile. - Na koniec akcji staną w mieście w widocznych miejscach trzy citylighty, na których pojawi się informacja dotycząca zanieczyszczeń, czyli tych odpadów, które pojawić się nie powinny, a stanowią największe zagrożenie dla kanalizacji sanitarnej.

Młodzież zgromadzona w PWSZ mogła wysłuchać trzech interesujących wykładów. Pierwszy dotyczył m.in. przyczyny awarii sieci kanalizacyjnych, który omówił Mariusz Bednarczyk, prezes MWiK w Pile. O procesie oczyszczania, przykładach ponownego wykorzystania odpadu w kraju i za granicą mówił przedstawiciel Spółki „GWDA” w Pile Bartosz Bober. Odpady i ich grupy, system zbiórek, gdzie powinny znaleźć się śmieci, które często wędrują do sieci, to zagadnienia, które poruszył w swoim wykładzie przedstawiciel Związku Międzygminnego PRGOK w Pile – Marek Goleń.

Na koniec odbył się Quiz ekologiczny z nagrodami. Mimo trudnych pytań młodzież z większością nich sobie poradziła bezbłędnie.

PAMIĘTAJ:

- 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do kanalizacji czy do rzeki może zanieczyścić 1 milion litrów wody!

- Niewielka bateria z zegarka elektronicznego jest w stanie zatruć 400 litrów wody i skazić 1 m3 gleby!

- Zużyte oleje do smażenia wylane do kanalizacji stwarzają ogromne problemy w przesyłaniu i oczyszczaniu ścieków oraz zagrażają środowisku. Gorący tłuszcz wylany do kanalizacji po ostygnięciu odkłada się na ściankach rur i powoduje ich niedrożność!

- Więcej awarii sieci kanalizacyjnej to w konsekwencji wyższe opłaty za odprowadzanie ścieków.

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć prowadzi do poważnych i kosztownych awarii instalacji sanitarnych. Ponadto może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawiska powodują duże straty materialne, są zagrożeniem sanitarnym dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Sebastian Daukszewicz

warsztaty_edukacyjne00

warsztaty_edukacyjne50 warsztaty_edukacyjne01 warsztaty_edukacyjne02 warsztaty_edukacyjne03 warsztaty_edukacyjne04 warsztaty_edukacyjne05 warsztaty_edukacyjne06 warsztaty_edukacyjne07 warsztaty_edukacyjne08 warsztaty_edukacyjne09 warsztaty_edukacyjne10 warsztaty_edukacyjne11 warsztaty_edukacyjne12 warsztaty_edukacyjne13 warsztaty_edukacyjne14 warsztaty_edukacyjne15 warsztaty_edukacyjne16 warsztaty_edukacyjne17 warsztaty_edukacyjne18 warsztaty_edukacyjne19 warsztaty_edukacyjne20 warsztaty_edukacyjne21 warsztaty_edukacyjne22 warsztaty_edukacyjne23 warsztaty_edukacyjne24 warsztaty_edukacyjne25 warsztaty_edukacyjne26 warsztaty_edukacyjne27 warsztaty_edukacyjne28 warsztaty_edukacyjne29 warsztaty_edukacyjne30 warsztaty_edukacyjne31 warsztaty_edukacyjne32 warsztaty_edukacyjne33 warsztaty_edukacyjne34 warsztaty_edukacyjne35 warsztaty_edukacyjne36 warsztaty_edukacyjne37 warsztaty_edukacyjne38 warsztaty_edukacyjne39 warsztaty_edukacyjne40 warsztaty_edukacyjne41 warsztaty_edukacyjne42 warsztaty_edukacyjne43 warsztaty_edukacyjne44 warsztaty_edukacyjne45 warsztaty_edukacyjne46 warsztaty_edukacyjne47 warsztaty_edukacyjne48 warsztaty_edukacyjne49