Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży Piła, lipiec 2020 | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży Piła, lipiec 2020

  plakat

  Zapraszamy dzieci i młodzież z Piły do udziału w warsztatach fotograficznych – przyjmiemy tylko 10 Osób. Uczestnicy, dzieci w wieku 8-15 lat nabędą konkretne umiejętności artystyczne, ale też rozwiną wrażliwość na otaczający świat i lokalną tożsamość.

  Projekt ma na celu otworzyć ich na historię, zachęcić do nawiązania kontaktu z ludźmi pochodzącymi z różnych grup wiekowych i społecznych, z którymi na co dzień nie mają okazji wchodzić w relacje. Zadanie pomoże im także, dowiedzieć się więcej o sąsiedzkiej społeczności. Udział w warsztatach jest wolny od opłat.

  Fotografie mają opowiadać o życiu w danej miejscowości, a szczególnie o perspektywie widzenia świata przez dziecko. Trwałym efektem będzie opracowanie wystawy, przygotowanie fotografii i zorganizowanie wernisażu w Pile oraz zorganizowanie finałowego wernisażu w Pracowni Duży Pokój w Warszawie przy ul. Wareckiej 4/6.

  Uczestnicy poznają szlachetne techniki fotograficzne. Nabędą kompetencje, które pomogą im rozwijać się artystycznie. Technika cyjanotypii pomoże zrozumieć zasadę powstawania obrazu na materiałach światłoczułych, nawiązując do pierwszych obrazów fotograficznych. Zajęcia będą miały na celu naukę kreatywnego wykorzystania tej techniki. Uczestnicy zdobędą też wiedzę w jaki sposób powstaje obraz na błonie światłoczułej oraz jak zostaje on przeniesiony na papier światłoczuły. Współcześnie dzieci są przyzwyczajone do robienia zdjęć aparatami cyfrowymi i telefonami mając stale wgląd w to, co powstaje. Dzięki wykorzystaniu aparatów jednorazowych rozwiną umiejętność rozważnego komponowania zdjęć, a mając możliwość wykonania jedynie 36 ujęć będą wybierać szczególne dla nich obiekty, sytuacje i postacie. Rozmowa o fotografii, inaugurująca każdy warsztat, otworzy uczestników na kreatywne możliwości wykorzystania medium fotografii, uświadomi jak ważne jest dokumentowanie rzeczywistości i kontakt z ludźmi.

  Warsztaty odbędą się w dwóch turach oddzielonych od siebie 14 dniowym okresem.

  I tura: 9-10.07.2010. Godz.: 10.oo – 15.oo Miejsce: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filii nr 9, Piła, ul. Wenedów 8A. 2 Dzieci otrzymają jednorazowe aparaty fotograficzne i będą miały 14 dni na opowiedzenie poprzez fotografię o swoim otoczeniu.

  II tura: 23-24.07.2020. Godz.: 10.oo – 15.oo Miejsce: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filii nr 9, Piła, ul. Wenedów 8A.

  Zajęcia warsztatowe trwać będą 2 dni. Dzieci otrzymają jednorazowe kolejne jednorazowe aparaty fotograficzne, i razem z prowadzącymi udadzą się do sąsiedztwa, by odkryć historie lokalnej społeczności. Projekt realizowany będzie w dwóch miejscach w Polsce. Zależy nam na ukazaniu szerokiej perspektywy społecznej, dlatego będą to bardzo różne miejsca w Polsce.

  Projekt zrealizujemy a Hajnówce na Podlasiu i w Pile w Wielkopolsce. Wystawa będąca efektem końcowym projektu będzie prezentowana w 3 miejscach. Dwa z nich to miejsca gdzie przeprowadzimy warsztaty, trzecie to galeria Pracowni Duży Pokój w Warszawie. Pracownia Duży Pokój jest instytucją kultury tworzoną od 2010 r. przez 5 organizacji pozarządowych, w tym od kilku lat współtworzona jest przez Fundację Picture Doc. W przestrzeni PDP co roku odbywa się około 800 pojedynczych wydarzeń (spotkań, prób artystycznych, spektakli, pokazów filmów, debat, wystaw). Co roku odwiedza ją od 8 do 10 tys. osób. Z przestrzeni Pracowni każdego roku korzysta około 120 instytucji – organizacji pozarządowych i akademickich, instytucji państwowych (m.in Instytut Adama Mickiewicza, ASP, UW, Szkoła Filmowa w Łodzi) i samorządowych (m.in. CKS, KDS, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, biblioteka dzielnicy Śródmieście), Fundacja Reporterów, Watchdog Festival, Fundacja Civis Polonus, Amnesty International, i inne. W 2011 r. Pracownia Duży Pokój otrzymała nagrodę m.st. Warszawy dla najlepszej inicjatywy pozarządowej S3ktor w kategorii Kultura. W 2014 r. Duży Pokój był analizowany w ramach „Laboratorium Żywej Kultury” – projekcie badawczym red. Edwina Bendyka. Pracownia została zauważona i opisana przez Fundację Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych (FISE) w publikacji InweStorzy Społeczni 2011-2014 zbierającą przykłady sukcesów organizacji ekonomii społecznej. W efekcie PDP zyskała znaczącą rozpoznawalność. Świadczą o tym także podobne przedsięwzięcia realizowane na wzór Pracowni w innych miastach, a także to, że władze w ramach polityki miejskiej starają się powielić ten model tworząc i wspierając Miejsca Aktywności Lokalnej.

  W ramach realizacji projektu warsztatów, uczestnicy nie tylko nabędą konkretne umiejętności artystyczne, ale poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze rozwiną wrażliwość na otaczający świat i lokalną tożsamość. Projekt ma bowiem na celu otworzyć ich na historię, zachęcić do nawiązania kontaktu z ludźmi pochodzącymi z różnych grup wiekowych i społecznych, z którymi na co dzień nie mają okazji wchodzić w relacje. Zadanie pomoże im także, dowiedzieć się więcej o sąsiedzkiej społeczności.

  W sferze umiejętności rezultatem projektu będzie poznanie fotograficznych technik szlachetnych. Uczestnicy nabędą kompetencji, które pomogą im rozwijać się artystycznie. Technika luksografii pomoże zrozumieć zasadę powstawania obrazu na materiałach światłoczułych, nawiązując do pierwszych obrazów fotograficznych. Zajęcia będą miały na celu naukę kreatywnego wykorzystania tej techniki. Uczestnicy zdobędą wiedzę w jaki sposób powstaje obraz na błonie światłoczułej oraz jak zostaje on przeniesiony na papier światłoczuły. Współcześnie dzieci są przyzwyczajone do robienia zdjęć aparatami cyfrowymi i telefonami mając stale wgląd w to, co powstało. Dzięki wykorzystaniu aparatów jednorazowych rozwiną umiejętność rozważnego komponowania zdjęć, a mając możliwość wykonania jedynie 36 ujęć będą wybierać szczególne dla nich obiekty, sytuacje i postacie. Rozmowa o fotografii, inaugurująca każdy warsztat, otworzy uczestników na kreatywne możliwości wykorzystania medium fotografii, uświadomi jak ważne jest dokumentowanie rzeczywistości i kontakt z ludźmi. Ważnym celem zadania jest także nauczenie dzieci przeprowadzania wywiadów, międzypokoleniowej rozmowy, chęci poznania historii ludzi żyjących wokół nich. Ostatecznym rezultatem zadania będzie objazdowa wystawa, która umożliwi zaprezentowanie historii lokalnych społeczności z punktu widzenia dziecka. Ekspozycja zbliży do siebie mieszkańców miejscowości oraz będzie szerzyć ideę otwartości. Celem akcji jest propagowanie wartości artystycznych, wartości wspólnoty, pielęgnacji własnego dziedzictwa oraz edukacja artystyczna, w miejscach, w którym dostęp do niej jest ograniczony.

  Podczas zadania zostaną zrealizowane 2 spotkania warsztatowe z 10 uczestnikami w każdej z dwóch wybranych miejscowości. Zorganizowane zostaną też plenerowe wystawy podsumowujące projekt i finałowy wernisaż w warszawskiej Pracowni Duży Pokój.

  WARSZTAT WPROWADZAJĄCY

  Na każde spotkania przyjeżdża dwóch prowadzących. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzone zostaną wykłady o fotografii dla dzieci oraz warsztaty z ciemni fotograficznej. Wykłady będą dotyczyć pielęgnacji dziedzictwa, dokumentowania rzeczywistości, wagi fotografowania najbliższego otoczenia oraz specjalnie przygotowany dla dzieci wykład o tym, jak powstaje obraz fotograficzny. Wykład będzie opierać się również o przywieziony sprzęt fotograficzny, z którym uczestnicy będą mieli bezpośredni kontakt. Przedstawione zostaną techniki tradycyjne: początkowo dzieci poznają luksografię, metodę otrzymywania obrazów poprzez bezpośrednie naświetlenie materiałów światłoczułych, na które nałożone są przedmioty o różnym stopniu przezroczystości, wybrane przez dzieci, a następnie wywołanie negatywu małoobrazkowego i naświetlanie obrazu na papierze światłoczułym.

  PRACA WŁASNA UCZESTNIKÓW

  4 Po warsztatach dzieci otrzymają po jednym aparacie jednorazowym i mają 14 dni na opowiadanie poprzez fotografię o swoim najbliższym otoczeniu. Uczestnicy mają działać intuicyjnie i fotografować to, co ich interesuje i z czym wiążą emocje.

  WARSZTAT PODSUMOWUJĄCY

  Po upływie 14 dni prowadzący ponownie przyjeżdżają do miejsca, gdzie przeprowadzane jest zadanie, wręczą kolejne aparaty jednorazowe i razem z dziećmi udadzą się do sąsiedztwa, sklepów, ludzi żyjących od pokoleń w tym miejscu, by odkryć historie lokalnej społeczności, uczyć się przeprowadzania wywiadów i rozmawiania z mieszkańcami starszego pokolenia. W ten sposób wszyscy uczestnicy stworzą wspólny portret swojej miejscowości poprzez ludzkie historie.

  Ostatnim etapem akcji będzie wywołanie fotografii przez prowadzących warsztaty, opracowanie wystawy, przygotowanie fotografii i zorganizowanie wernisaży w wybranych miejscowościach, a następnie zorganizowanie finałowego wernisażu w Pracowni Duży Pokój w Warszawie przy ul. Wareckiej 4/6. Fotografie mają opowiadać o życiu w danej miejscowości, a szczególnie o perspektywie widzenia świata przez dziecko.

  Więcej: http://web.pwsz.pila.pl/~effata/index.php/9-newsy/234-warsztaty-fotograficzno-dokumentalne

  Artur Łazowy
  Foto Grupa Twórcza Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA