Wicepremier Gowin gościł w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Wicepremier Gowin gościł w Pile

21 kwietnia w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej PWSZ w Pile, ul. Podchorążych 10 odbyło się Seminarium „Uczelnie wyższe w otoczeniu społeczno-gospodarczym regionu Wielkopolskiego. Studia dualne – wymiana doświadczeń”. Gościem spotkania był minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremier miał także okazję zwiedzić bazę dydaktyczną Instytutu Politechnicznego PWSZ oraz Zakład Philips Lighting Poland sp. z o.o. w Pile.

Celem Seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji studiów dualnych i szkolenia praktycznego, jako form kształcenia w uczelniach wyższych, prowadzących studia o profilu praktycznym oraz określenie przesłanek dla działań przedsiębiorstw, organizacji samorządowo–społecznych i szkół wyższych na rzecz wprowadzenia tej formy kształcenia w szkołach wyższych.

- Jedno z najważniejszych wyzwań, które stoją przed Polską, to budowa systemu dobrej współpracy między nauką i biznesem, ale także między uczelniami i potrzebami rynku pracy. Przykład nie tylko pilskiej PWSZ, ale także PWSZ w Koninie i Lesznie pokazuje, że tutaj w Wielkopolsce to zrozumienie konieczności kształcenia na potrzeby rynku pracy jest bardzo głębokie – mówił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - Dziś miałem okazję wysłuchać przykładów dobrych praktyk. Umówiliśmy się, że będziemy współpracować odnośnie rozwoju studiów dualnych. Będziemy także popularyzować te wielkopolskie praktyki, by inne uczelnie w różnych regionach Polski poszły tropem pilskich, kaliskich czy leszczyńskich PWSZ. Jako Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego życzyłbym sobie, aby takich praktyk w polskich uczelniach było coraz więcej. Także ze strony biznesu, prężnie rozwijającego się tutaj w subregionie pilskim i Wielkopolsce, usłyszałem słowa pochwały na temat tego modelu, z ciekawymi uwagami umożliwiającymi doprecyzowanie tego trybu studiów czy ułatwienie nie tylko uczelniom, ale też przedsiębiorcom. Polska gospodarka musi mieć charakter innowacyjny.

Studia dualne to nowatorska forma studiów, przygotowanych i realizowanych w porozumieniu z przedsiębiorcami. Kształcenie w uczelni odbywa się na przemian z praktykami w przedsiębiorstwie. Zapewnia to absolwentom lepsze przygotowanie do rynku pracy. W trakcie studiów dualnych studenci mogą w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni i zaznajomić się z nowoczesnymi technologiami. Firmy z kolei zdobywają przeszkolonych pracowników, już w trakcie studiów dostosowanych do wymogów pracodawcy.

Philips Lighting Poland w Pile, jako partner pilskiej PWSZ, wysoko ocenia zakończony pierwszy etap szkolenia zawodowego w ramach studiów dualnych. W jego efekcie pięciu absolwentów zostało pracownikami firmy, a zakłady i działy organizacyjne zgłosiły zapotrzebowanie na kolejnych 22 studentów studiów dualnych.

Na podstawie umowy podpisanej w kwietniu 2014 roku do Philips Lighting Poland trafiło 12 studentów z kierunków: Elektromechanika, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport.  Rezultatem szkolenia zawodowego były nie tylko zrealizowane projekty, ale także dwie prace dyplomowe, przygotowane z zagadnień produkcyjnych Philips Lighting Poland.

- Program studiów dualnych uważamy za krok milowy w kształceniu przyszłych kadr dla gospodarki. Korzyści płynące z realizacji studiów dualnych dotyczą zarówno biorących w nim udział studentów, jak i organizacji. Dla nas jest to najlepsza metoda wyszukiwania i „testowania talentów”, jako przyszłych pracowników - mówi Marek Huzarewicz, prezes zarządu, dyrektor generalny Philips Lighting Poland.

Wysoką ocenę takiego sposobu kształcenia podkreślali także studenci w trakcie trwania programu oraz ich opiekunowie i menadżerowie działów, w których odbywało się szkolenie zawodowe.

Sebastian Daukszewicz

wicepremier_gowin00

wicepremier_gowin30 wicepremier_gowin01 wicepremier_gowin02 wicepremier_gowin03 wicepremier_gowin04 wicepremier_gowin05 wicepremier_gowin06 wicepremier_gowin07 wicepremier_gowin08 wicepremier_gowin09 wicepremier_gowin10 wicepremier_gowin11 wicepremier_gowin12 wicepremier_gowin13 wicepremier_gowin14 wicepremier_gowin15 wicepremier_gowin16 wicepremier_gowin17 wicepremier_gowin18 wicepremier_gowin19 wicepremier_gowin20 wicepremier_gowin21 wicepremier_gowin22 wicepremier_gowin23 wicepremier_gowin24 wicepremier_gowin25 wicepremier_gowin26 wicepremier_gowin27 wicepremier_gowin28 wicepremier_gowin29