Wielkopolska Izba Lekarska nie zgadza się z Ministrem Zdrowia | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wielkopolska Izba Lekarska nie zgadza się z Ministrem Zdrowia

  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 25 stycznia br. wydała stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 151. Poniżej jego treść:

  „Stanowczo sprzeciwiamy się narzuconym administracyjnym regulacjom z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 151) nakazującym lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej udzielania pacjentom pow. 60 r.ż. skierowanym do odbycia izolacji w warunkach domowych wizyty osobistej przed upływem 48 h. Sprzeciwiamy się by kwalifikacja do przeprowadzenia badania była oparta wyłącznie na zalecaniach administracyjnych, a nie merytorycznych. W dotychczasowej praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są wizyty w gabinecie, jak również wizyty domowe, kiedy wymaga tego stan zdrowia pacjenta oceniany przez lekarza. Zwracamy uwagę, że jedynie lekarz jest uprawniony do właściwej oceny stanu pacjenta, w tym także tego, czy wymaga wizyty osobistej, czego dokonuje na podstawie dokładnie zebranego wywiadu, oceny sytuacji oraz saturacji krwi. Niezrozumiałym jest również zakreślenie granicy wiekowej na poziomie 60 lat, wyznacznikiem winien być stan pacjenta, a nie jego wiek.

  Ścisłe przestrzeganie narzuconych regulacji administracyjnych skutkować będzie zmniejszeniem równego dostępu do opieki lekarskiej pacjentów z innymi schorzeniami i kontynuacji leczenia chorób przewlekłych oraz załamaniem się systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Wobec obecnej dramatycznej sytuacji kadrowej w POZ lekarze nie są w stanie wykonać dodatkowych narzuconych administracyjnie obowiązków.

  Pod stanowiskiem ORL WIL swe podpisy złożyli prezes dr n. med. Artur de Rosier i sekretarz lek. Elżbieta Marcinkowska.

  Red
  Fot. kobieta.onet.pl    

  wielkopolska_izba_lekarska1_01

  wielkopolska_izba_lekarska1_02