Wsparcie transportu żywności do osób wymagających pomocy żywnościowej w Wielkopolsce | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wsparcie transportu żywności do osób wymagających pomocy żywnościowej w Wielkopolsce

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego 11 lutego 2021 roku ogłosił rozpoczęcie otwartego konkursu ofert pn. ”Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych
  w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących”. Pula środków przeznczona na realizację tego celu to 100 tys. zł, nabór ofert trwa do 11 marca 2021 roku.

  Głównym celem ogłoszonego konkursu jest wsparcie transportu żywności do osób wymagających pomocy żywnościowej na terenie Wielkopolski . Środki finansowe mają pokryć część kosztów transportu ze związków, stowarzyszeń, banków żywności do lokalizacji problematycznych, w których dostęp do produktów spożywczych przeznaczonych dla potrzebujących jest utrudniony ze względu na brak możliwości bezpośredniego ich przekazywania lub ze względu na wysokie koszty takiego transportu.

  - W czasach gdy ważne jest racjonalne wykorzystanie wyprodukowanej żywności, organizacje pozarządowe funkcjonujące w obszarze jej dystrybucji do potrzebujących mają szanse uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe na jej transport. Bieżąca sytuacja epidemiczna znacząco ograniczyła możliwości operacyjne instytucji zajmujących się dystrybucją żywności do potrzebujących dlatego Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił wesprzeć działalność tych instytucji. Dodatkowe pieniądze na transport żywności to możliwość udzielenia pomocy większej liczbie osób. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

  Wnioskodawcy mogą złożyć ofertę, której maksymalna kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 50 tys. zł, zaś minimalna kwota to 10 tys. zł.  O wsparcie finansowe mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podejmowane działania w ramach konkursu zmierzają do osiągnięcia następujących celów: wsparciu lokalnych organizacji przekazujących żywność potrzebującym w zakresie transportu żywności wraz z jej załadunkiem i rozładunkiem, pobudzeniu aktywności organizacji zajmujących się dystrybucją żywności do potrzebujących i ograniczaniu marnotrawienia żywności.

  Szczegółowe informacje można uzyskać  w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ponadto informacje oraz regulamin konkursu opublikowane są na stronach internetowych:
  https://www.umww.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-pn-wsparcie-lokalnych-organizacji-pozarzadowych-w-lokalizacjach-problematycznych-w-zwiazku-z oraz https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_77—ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-pn-wsparcie

  Bartosz Zalas
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  dav

  wsparcie_transportu1_03 wsparcie_transportu1_02