Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile

  26 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski i Skarbnik Gminy Piła – Ewelina Ślugajska podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” środkami Unii Europejskiej. Projekt, będący jednym z największych w historii miasta, realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 44 803 026,41 zł, a przyznane dofinansowanie środkami Unii Europejskiej 29 680 744,71 zł. Wkład własny miasta Piły to 15 122 281,70 zł.

  Przedmiotem projektu jest szereg działań służących poprawie mobilności miejskiej, funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu miejskim i ponadlokalnym – Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI).

  Zakres rzeczowy projektu obejmuje m. in. rozbudowę systemu ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zatok autobusowych, budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę ul. Wawelskiej, przebudowę centrum miasta (części ulic 14 Lutego, 11 Listopada, Zygmunta Starego wraz ze skrzyżowaniem typu rondo ulic Zygmunta Starego, Towarowej i Okrzei – refundacja poniesionych wydatków), rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i zintegrowanego systemu zarządzania miastem. Elementem projektu jest także kampania informacyjno – promocyjna zrównoważonej mobilności.

  Celem projektu jest obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do środowiska w centrum miasta Piły poprzez przebudowę infrastruktury miejskiej i rozwój zrównoważonego systemu transportowego. Poprawa mobilności miejskiej w Pile przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania systemu transportowego na otoczenie, wzmocni powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami POSI. Projekt realizowany będzie do końca 2018 r.

  Pełna informacja o projekcie pod na stronie www.pila.pl w zakładce Fundusze europejskie.

  Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Piły

  wspieranie_gospodarki_niskoemisyjnej00

  wspieranie_gospodarki_niskoemisyjnej04 wspieranie_gospodarki_niskoemisyjnej01 wspieranie_gospodarki_niskoemisyjnej02 wspieranie_gospodarki_niskoemisyjnej03