WTZ-y bardzo dobre | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

WTZ-y bardzo dobre

Na terenie powiatu pilskiego działa sześć Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zarówno Zarząd Powiatu, jak i Rada Powiatu w Pile, wysoko oceniły ich działalność.

Na terenie powiatu pilskiego działają następujące Warsztaty:

•    Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas” przy parafii Rzymskokatolickiej pw. św. St. Kostki w Pile,

•    Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy,

•    Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy Centrum Charytatywno- Opiekuńczym Caritas w Pile,

•    Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,

•    Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Ujściu,

•    Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Pile.

Warsztaty swoją opieką obejmują ponad 180 niepełnosprawnych osób, którym zapewniają rehabilitacją społeczną i zawodową oraz terapię zajęciową. Poza tym WTZ-y prowadzą zajęcia ruchowe, ogólnousprawniające, zajęcia z komunikacji społecznej i terapię psychologiczną. Ponadto Warsztaty zajmują się rozwijaniem podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. WTZ-y finansowane są w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządu powiatowego.

Sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego za 2015 r.:

WTZ Rzadkowo
WTZ Ujście
WTZ Motylewska
WTZ Liszkowo
WTZ Leżenica
WTZ Caritas

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

wtz_bardzo_dobre00

wtz_bardzo_dobre02 wtz_bardzo_dobre01