WTZ-y bardzo dobre | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  WTZ-y bardzo dobre

  Na terenie powiatu pilskiego działa sześć Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zarówno Zarząd Powiatu, jak i Rada Powiatu w Pile, wysoko oceniły ich działalność.

  Na terenie powiatu pilskiego działają następujące Warsztaty:

  •    Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas” przy parafii Rzymskokatolickiej pw. św. St. Kostki w Pile,

  •    Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy,

  •    Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy Centrum Charytatywno- Opiekuńczym Caritas w Pile,

  •    Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,

  •    Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Ujściu,

  •    Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Pile.

  Warsztaty swoją opieką obejmują ponad 180 niepełnosprawnych osób, którym zapewniają rehabilitacją społeczną i zawodową oraz terapię zajęciową. Poza tym WTZ-y prowadzą zajęcia ruchowe, ogólnousprawniające, zajęcia z komunikacji społecznej i terapię psychologiczną. Ponadto Warsztaty zajmują się rozwijaniem podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. WTZ-y finansowane są w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządu powiatowego.

  Sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego za 2015 r.:

  WTZ Rzadkowo
  WTZ Ujście
  WTZ Motylewska
  WTZ Liszkowo
  WTZ Leżenica
  WTZ Caritas

  Agnieszka Matusiak
  Starostwo Powiatowe w Pile

  wtz_bardzo_dobre00

  wtz_bardzo_dobre02 wtz_bardzo_dobre01