WYBORY 2020: Pełnomocnictwo do głosowania (II tura) | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

WYBORY 2020: Pełnomocnictwo do głosowania (II tura)

pelnomocnictwo

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i jesteś stałym mieszkańcem Piły, możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Miasta Piły lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach.
Wniosek wyborcy musi zostać wniesiony najpóźniej do 3 lipca 2020 roku.
 
Do pobrania:
INFORMACJA – pełnomocnictwo do głosowania

Zobacz także:
Zaświadczenie o prawie do głosowania
Dopisanie do spisu wyborców

UM Piły