WYRZYSK. Gospodarowanie odpadami – informacja o numerze konta | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  WYRZYSK. Gospodarowanie odpadami – informacja o numerze konta

  gospodarowanie_odpadmi

  Szanowni Mieszkańcy, do chwili kiedy Urząd Miejski w Wyrzysku nie dostarczy właścicielowi nieruchomości indywidualnego numeru konta bankowego do wpłaty należnej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, ww . opłatę należy uiszczać na podany poniżej numer rachunku bankowego: 51 8937 0007 0000 1964 2000 0040.
   
  W tytule przelewu proszę napisać:

  „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości: imię i nazwisko
  oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata”.

  Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku opłatę należy wnosić z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

  wyrzysk.pl