Wystosowali Apel do prezydenta Piły | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wystosowali Apel do prezydenta Piły

  Wielkimi krokami zbliża się termin kolejnego Pilskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych. W obawie przed możliwością przeistoczenia się tego pochodu w marsz pogardy i seansów nienawiści wobec innych pilan z powodu ich światopoglądu, wyznania, narodowości czy przynależności politycznej, a także publicznego nawoływania do stosowania przemocy oraz publicznego pochwalania stosowania przemocy, przedstawiciele Partii Zielonych Piła, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Piła, Partii Razem Piła, Piła Ponad Podziałami, KOD-u Piła i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA wystosowali apel do prezydenta Piły. Oto jego treść:

  My, mieszkanki i mieszkańcy Piły,

  zaniepokojeni atmosferą towarzyszącą przygotowaniom skrajnie nacjonalistycznych środowisk do „VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o dopełnienie obowiązków i skorzystanie z uprawnień, które posiada Pan zgodnie z przepisami dotyczącymi zgromadzeń.

  Jako mieszkańcy miasta nie chcemy być uczestnikami ani świadkami kolejnego pochodu pogardy i seansów nienawiści wobec innych pilan z powodu ich światopoglądu, wyznania, narodowości czy przynależności politycznej, a także publicznego nawoływania do stosowania przemocy oraz publicznego pochwalania stosowania przemocy.

  W związku z tym domagamy się podjęcia niezwłocznie wskazanych poniżej działań:

  - zwiększenia liczebności przedstawicieli miasta podczas demonstracji oraz zaopatrzenie ich w niezbędne środki komunikacji,

  - przeszkolenie przedstawicieli miasta w zakresie rozpoznawania i reagowania na mowę nienawiści oraz przestępstwa z nią związane,

  - przygotowanie szczegółowej instrukcji postępowania podczas zgromadzeń dla przedstawicieli miasta wraz z egzekwowaniem polecenia ich rozwiązania w przypadkach wskazanych w ustawie,

  - ustalenie z Policją scenariuszy działania na wypadek konieczności rozwiązania zgromadzenia.

  Z poważaniem.

  Partia Zieloni Piła
  Ogólnopolski Strajk Kobiet Piła
  Partia Razem Piła
  Piła Ponad Podziałami
  KOD Piła
  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

  A oto link do akcji internetowej w powyższej sprawie:
  https://naszademokracja.pl/petitions/apel-sprawie-obserwacji-i-rozwiazania-vi-pilskiego-marszu-pamieci-zolnierzy-wykletych-1

  ***

  Dlaczego to jest ważne?

  Od pierwszej edycji, wszystkie organizowane demonstracje pod hasłem „Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” były spektaklami propagandy treści nacjonalistycznych i rasistowskich. Poczynając od przestępstw związanych z mową nienawiści i groźbami (banery z hasłem: „Śmierć wrogom ojczyzny”, okrzyki: „Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”, „Nie tęczowa, nie czerwona ,tylko Polska narodowa”), “Buru, Bury nasz bohater” (chodzi o fakt upamiętniania kpt. Romualda Rajsa “Burego”, którego oddział niepodległościowego podziemia spacyfikował zimą 1946 roku kilka wsi z okolic Bielska Podlaskiego zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską), po użycie niedozwolonych środków pirotechnicznych (rac, świec dymnych i petard).

  W oparciu o relacje medialne, w tym organizatorów, w portalach społecznościowych, z wszystkich edycji marszu, obawiamy się, że zaplanowana w tym roku demonstracja może doprowadzić do popełnienia kolejnych, przestępstw motywowanych nienawiścią i brakiem tolerancji dla innych ludzi oraz ich poglądów. Pogarda dla Polaków innego niż dominująca pochodzenia nie ma nic wspólnego z patriotyzmem i świętowaniem pamięci o żołnierzach wyklętych. Policja przyzwala na popełnianie przestępstw z nienawiści, a nawet na użycie niedozwolonych środków pirotechnicznych ograniczając się jedynie do obserwowania demonstracji. W oparciu o poprzednie edycje marszu można stwierdzić jednoznacznie, że:

  • Miasto nie ma przygotowanych żadnych procedur w związku wypełnianiem swojego ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy „Prawo o zgromadzeniach” z dnia 24.07.2015 r. Brak jest instrukcji postępowania dla obserwatora, na podstawie których mógłby ocenić stan manifestacji, treści głoszone przez manifestantów jak również podjąć stosowne kroki w celu np. rozwiązania manifestacji. Jedyną instrukcję stanowią przepisy ustawy o zgromadzeniach publicznych, jednak są one zbyt ogólnikowe aby stać się instrukcją a zachowania dla przedstawicieli miasta?

  • Miasto nie reaguje na przestępstwa związane z mową nienawiści oraz propagowaniem rasizmu/faszyzmu popełniane w przestrzeni publicznej;

  • Miasto nie reaguje na używanie przez uczestników marszu zakazanych środków pirotechnicznych, które mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

  Marta Miciak

  wystosowali_apel1_01

  wystosowali_apel1_02