XII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  XII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych

  ogolnopolski_turnirj_klas

  W dniach 6-7 kwietnia 2020 r. w pilskiej Szkole Policji odbędzie się XII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych.

  Turniej jest autorskim pomysłem Szkoły Policji w Pile. Ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integracji młodzieży klas o profilu policyjnym. Jest on także okazją do spotkania nauczycieli i uczniów szkół, w których prowadzone są wspomniane klasy, w celu wymiany dobrych praktyk.

  W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, w tym reprezentacje automatycznie kwalifikowane do finału Turnieju, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej jego edycji. Muszą reprezentować szkoły średnie (ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne), w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym i które na dzień zgłoszenia wykształciły absolwentów klas o profilu policyjnym. W przypadku większej liczby zgłoszeń, drużyny biorące udział w Turnieju wyłonione zostają w drodze eliminacji, w oparciu o pisemny test wiedzy.

  Dyrektor Szkoły w terminie do 31 stycznia 2020 r. przesyła zgłoszenie do udziału w Turnieju (szczegóły oraz załączniki do pobrania znajdują się w Regulaminie Turnieju, dostępnym na stronie Szkoły). Każda szkoła zgłasza tylko jedną reprezentację.

  Drużyny będą uczestniczyły w następujących konkurencjach:

  •    teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
  •    teście umiejętności strzeleckich;
  •    teście sprawności fizycznej (tor przeszkód);
  •    sprawdzianie obejmującym ogólną wiedzę o Policji;

  Zapraszamy do rywalizacji!

  WP/ Magdalena Pałys