XX Turniej Leśny za nami | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

XX Turniej Leśny za nami

W konkurencjach poświęconych wiedzy leśnej w Nadleśnictwie Sarbia rywalizowało 15 szkół.

Na 5-kilometrowej trasie znajdującej się w lesie leśnicy przygotowali sześć stanowisk, na których uczniowie okolicznych szkół mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu nasiennictwa leśnego, znajomości grzybów, sadzonek drzew i krzewów, narzędzi używanych przez leśników w codziennej pracy oraz gawry łowieckiej. Konkurujące ze sobą drużyny miały również za zadanie obliczenie miąższości drzewa stojącego, które należało wykonać przy pomocy wysokościomierza, klupy oraz tablic miąższościowych.

- Najtrudniejsze dla nas było rozpoznanie gatunków grzybów. Okazało się, że tylko cztery z nich to były grzyby jadalne. Oznaczenie pozostałych było dla nas dużym wyzwaniem – opowiadali uczniowie z Romanowa Dolnego.

Dodatkowe trudności sprawiło uczniom także określenie gatunków nasion, pędów oraz drewna drzew i krzewów. Uczestnicy turnieju prawie bezbłędnie obliczyli miąższość stojących drzew oraz rozpoznawali narzędzia jakich używają leśnicy.

Zadania nie należały do łatwych, jednak zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, przygotowywali się do turnieju od dawna. Wymagało to od nich spotkań z leśnikami pracującymi w terenie i poznawania ich pracy od podszewki.

W turnieju wśród młodszych dzieci wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach. W kategorii starszych uczniów zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej w Sarbi.

- Turniej Leśny to świetna zabawa połączona z nauką, którą warto kontynuować. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę leśną, do której nie mają dostępu na co dzień – podsumowali uczestnicy leśnej rywalizacji.

RDLP w Pile

turniej_lesny1_01

turniej_lesny1_04 turniej_lesny1_02 turniej_lesny1_03