XXIX Mistrzostwa Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

XXIX Mistrzostwa Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym

Sport pożarniczy to pokaz sprawności strażaka – element wyszkolenia i przygotowania do wykonywania zawodowych zadań, często tych najtrudniejszych, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, szybkości działania, refleksu, opanowania i działania w zespole.

W służbie pożarniczej oprócz wyszkolenia i przygotowania zawodowego bardzo ważną rolę odgrywa przygotowanie kondycyjne, umiejętność pracy w zespole oraz wysoka sprawność fizyczna, która w dużej mierze gwarantuje bezpieczeństwo ratowanych oraz ratowników. Oglądając ciężkie zmagania strażaków w konkurencjach sportu pożarniczego można zobaczyć namiastkę codziennej służby oraz wysiłek fizyczny ratownika.

W dniach 19 i 20 czerwca 2018 roku odbyły się „XXIX Mistrzostwa Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym”. Do rywalizacji sportowej przystąpili strażacy ze szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz z Komend Miejskich i Powiatowych PSP województwa wielkopolskiego, w tym reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Chodzieską Komendę reprezentowali: mł. bryg. Leszek Naranowicz, st. sekc. Miłosz Sikora, sekc. Marcin Wardak, st. str. Marcin Wojtania.

W pierwszym dniu Mistrzostw rozegrane zostały konkurencje indywidualne i drużynowe: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni oraz Pożarniczy tor przeszkód 100m na obiekcie sportowym Ośrodka Szkolenia w Bolechowie przy JRG PSP nr 8 Poznań. W drugim dniu Mistrzostw rozegrane zostały konkurencje drużynowe: Sztafeta pożarnicza 4x100m oraz Ćwiczenie bojowe, które odbyły się na stadionie lekkoatletycznym na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportu przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu.

Reprezentacja KP PSP w Chodzieży w konkurencji drużynowej sztafeta pożarnicza 4x100m zajęła wśród komend 8 miejsce z czasem 73,12 sek. W pozostałych konkurencjach chodzieska komenda nie startowała. W klasyfikacji generalnej wygrali strażacy z Poznania.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska pod kierownictwem st. kpt. Gniewomira Kwasa Z-cy Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu, który pełnił funkcję Sędziego Głównego zawodów. Dekoracji zwycięzców dokonał bryg. Andrzej Bartkowiak Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Chodzieży

mistrzostwa_strazakow00

dav dav mistrzostwa_strazakow02 ptr ptr mistrzostwa_strazakow05 ptr ptr