Zakład Aktywizacji Zawodowej na swoim dzięki Gminie Piła | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Zakład Aktywizacji Zawodowej na swoim dzięki Gminie Piła

10 października 2018 r. została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Gminą Piła a Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej w Pile z siedzibą w Pile. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość położona przy ul. Węglowej 9 w Pile. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile, działającego jako organizacja pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w szczególności prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej lub działalności tożsamej.

Na akcie notarialnym swój podpis złożył Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły, który podsumował darowiznę tymi słowami – Pożytek publiczny ma większą wartość niż przekazywanej nieruchomości. Dziękuję w tym miejscu Radnym Rady Miasta Piły za jednogłośnie podjętą decyzję.

Prezydent przypomniał podobne działania Urzędu Miasta, dzięki którym rozwinęło się m.in. Społeczne Towarzystwo Oświatowe, a dzisiaj buduje się hospicjum w Pile. – Mam nadzieję, że ten akt notarialny będzie przyczynkiem do dalszego rozwoju.

Sprzedaż nastąpiła z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości, której wartość wynosi ponad 3 mln. zł. Przesłanką uzasadniającą udzielenie bonifikaty jest sprzedaż nieruchomości na rzecz organizacji pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności organizacji pożytku publicznego.

W Zakładzie Aktywizacji Zawodowej, w którym pracuje dziesiątki osób rehabilitujących się nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim społecznie – co podkreślił obecny prezes Witold Urbanowicz – dzień podpisania aktu był wielkim świętem. Nie obyło się bez symbolicznego poczęstunku, toastu i tortu, który osobiście pokroił senator RP Mieczysław Augustyn – współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej. Wśród obecnych gości byli obecni, byli pracownicy, współzałożyciele, zarząd, przyjaciele Stowarzyszenia i pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wspierający proces przekazania nieruchomości.

Dorota Semenov
Biuro Prezydenta
UM Piła

zaklad_aktywizacji_zawodowej00

zaklad_aktywizacji_zawodowej05 zaklad_aktywizacji_zawodowej01 zaklad_aktywizacji_zawodowej02 zaklad_aktywizacji_zawodowej03 zaklad_aktywizacji_zawodowej04