Zakończono przebudowę ulicy Pięknej w Osieku n/Notecią | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Zakończono przebudowę ulicy Pięknej w Osieku n/Notecią

Zakończyły się prace przy przebudowie ulicy Pięknej w Osieku nad Notecią. W ramach zadania powstał ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6,2 m i długości 157,98 m, który ma nawierzchnię z kostki betonowej, w kolorze szarym dla ciągu jezdnego i czerwonym, w obustronnych pasach zewnętrznych.

Wyremontowany został także pas drogowy istniejącej nawierzchni bitumicznej od strony ulicy Dworcowej. W ciągu ulicy Pięknej zaprojektowano system kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy mogą także korzystać z wyremontowanego chodnika, stanowiącego łącznik z ulicą XX-lecia.

W drodze przetargu nieograniczonego Gmina Wyrzysk na wykonawcę wybrała firmę FEED-TEL Sp. z o. o. z Wyrzyska. Wartość zadania to 318.101,40 złotych.

UM w Wyrzysku

zakonczono_przebudowe_pieknej00

zakonczono_przebudowe_pieknej09 zakonczono_przebudowe_pieknej01 zakonczono_przebudowe_pieknej02 zakonczono_przebudowe_pieknej03 zakonczono_przebudowe_pieknej04 zakonczono_przebudowe_pieknej05 zakonczono_przebudowe_pieknej06 zakonczono_przebudowe_pieknej07 zakonczono_przebudowe_pieknej08