Zakup sprzętu dla OSP w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Zakup sprzętu dla OSP w Pile

9 stycznia b.r. nastąpiło przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile zakupionego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy Prezydentem miasta Piły, a Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile pilska OSP zyskała sprzęt o wartości 5.171,52 złotych.

Dzięki przyznanej dotacji zwiększy się bezpieczeństwo oraz możliwość niesienia profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zakupiony sprzęt umożliwi udzielenie pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Gmina rok rocznie wspiera Ochotniczą Straż Pożarną kowtami rzędu 40.000  – 60.000 złotych.

Wydział Spraw Obywatelskich
zdjęcie: J. Oburota

zakup_sprzetu_dla_osp00

zakup_sprzetu_dla_osp02 zakup_sprzetu_dla_osp01