Zapraszamy do udziału w konkursie „Szopka betlejemska – rodzinne inspiracje” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie „Szopka betlejemska – rodzinne inspiracje”

zapraszamy_do_udzialu

Muzeum Okręgowe w Pile Dział Edukacji i Promocji zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, pt. „Szopka betlejemska – rodzinne inspiracje” .Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej, nawiązującej w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże Narodzenie. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi z terenu powiatu pilskiego.

Cel konkursu
- przybliżenie zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem,
- rozbudzanie zmysłu plastycznego,
- popularyzowanie Muzeum Okręgowego w Pile,

Termin, miejsce i godziny
- termin dostarczenia szopki: od 16 do 18 grudnia 2020 r.,
- miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile, ul. Browarna 7, 64 – 920 Piła,
- w godzinach: od 8.00 do 15.00.

Do pracy należy załączyć metryczkę, zawierającą: nazwisko rodziny, imiona, numer tel. kontaktowego, adres.

Dla laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

WAŻNE! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej: www.muzeum.pila.pl w zakładce EDUKACJA/MUZEUM/KONKURSY

Więcej informacji:
Muzeum Okręgowe w Pile
ul. Browarna 7
64-920 Piła
tel. 67 211-07-89 lub e-mail: oswiata@muzeum.pila.pl

Muzeum Okręgowe w Pile