ZAPRASZAMY i CZEKAMY! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  ZAPRASZAMY i CZEKAMY!

  Zapraszamy_i_czekamy

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży serdecznie zaprasza na cykl zajęć edukacyjnych pod nazwą „OTWARTE STRAŻNICE”. Spotkania w jednostce ratowniczo – gaśniczej dotyczyć będą zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia 6 grudnia 2015 roku w godzinach 1000 – 1400.

  Wszyscy odwiedzający naszą komendę poznają specyfikę służby strażaka oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zainteresowani uzyskają porady dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w domach i miejscach pracy, bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, przewodów kominowych oraz sezonu zimowego.

  Istnieje również możliwość obejrzenia sprzętu jakim dysponują chodziescy strażacy. Funkcjonariusze zaprezentują m.in. wozy bojowe, zestawy hydrauliczne, pneumatyczne i aparaty ochrony dróg oddechowych. Każdy będzie mógł zwiedzić jednostkę ratowniczo – gaśniczą i przymierzyć ubranie specjalne strażaka.

  Serdecznie zapraszamy.

  Funkcjonariusze KP PSP w Chodzieży
  Zdjęcie: archiwum KP PSP w Chodzieży