Zapraszamy na pokaz fotografii Ryszarda Janickiego | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Zapraszamy na pokaz fotografii Ryszarda Janickiego

zapraszamy_na_pokaz

W 40 rocznica podpisania porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. zapraszamy na pokaz fotografii Ryszarda Janickiego pt. ,,Nie zapomnijcie tamtych dni’’ która odbędzie się w niedzielę 27 września o 17.00 w Kawiarni Dworcowej PKP w Pile. Będą wspomnienia, tort rocznicowy, wieczór artystyczny.
 
Pamięci Sierpnia 80’
Wydarzenia Sierpnia 80’ należą do najważniejszych w najnowszej historii Polski. Zrodziła się wówczas „Solidarność”, która po niemal dziesięcioletnim długim marszu przyniosła wolność nie tylko naszej ojczyźnie, ale większości państw Europy Środkowo – Wschodniej. W ten wolnościowy ruch społeczny zaangażowało się około 10 milionów Polaków. Chociaż oczy wszystkich zwrócone były wówczas na Gdańsk, gdzie znajdowała się siedziba ogólnopolskich władz NSZZ „Solidarność”, to jednak każdy z regionów Polski czynnie brał udział w tym niezwykłym czasie nadziei, na zmianę komunistycznej rzeczywistości, która zniewalała naród od 1945 r. Tak było również i w Pile. Warto o bohaterach tamtych wydarzeń pamiętać i wciąż przypominać to wszystko, czego wówczas dokonali. W tym kluczu z radością należy przyjąć inicjatywę pana Artura Łazowego, aby mieszkańcom naszego miasta zaprezentować kilka fotografii dokumentujących ważne wydarzenia z lat 1980-1981. Wpisuje się ona w szereg wydarzeń, które dzisiaj w różnych miejscach Polski przywołują historię sprzed czterdziestu już lat. Historię, która wciąż za sprawą NSZZ „Solidarność”, jest żywa i aktualna.
ks. Jarosław Wąsowicz SDB
 

Ryszard Janicki

Autor  Fotografii  urodzony 21.03.1942 r.w Hancewiczach pow. Łuniniec. Mieszka w Pile od 30.09.1945 r. Fotografią interesuje się od lat szkolnych wykonując zdjęcia dokumentujące wydarzenia oraz zmieniający się wygląd miasta w okresie ponad sześćdziesięciu lat.

Na wielu zdjęciach zachował obrazy wyglądu  ulic naszego miasta i zachodzących tam wydarzeń oraz miejsc które obecnie już nie istnieją, ale zarejestrowane zostały na tysiącach negatywów i przeźroczach stanowiących cenny zbiór zapisu obrazu rozwoju naszego miasta w okresie dziesięcioleci.

Swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie fotografowania oraz poznawania technik obróbki  zdjęć fotograficznych w laboratorium, dzielił się z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć praktycznych np: w kształceniu fotograficznym dekoratorów, prowadzonych kołach fotograficznych, kursach kronikarzy…

Dnia 4 marca 2003 roku otrzymał Honorowe Wyróżnienie wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły,  nadane decyzją Prezydenta Miasta Piły w uznaniu działalności organizatorskiej na rzecz harcerstwa i młodzieży oraz dokumentowania historii miasta poprzez fotografię.

Piła, 31 sierpnia 2020 roku

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA