ZDiZ: płatność przelewem lub w PKO BP | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

ZDiZ: płatność przelewem lub w PKO BP

zdiz_platnosc

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje, iż od dnia 20 stycznia 2020 r. nastąpi likwidacja okienka kasowego w siedzibie jednostki przy ul. gen. Władysława Andersa 10.

Mając na uwadze powyższe, wszystkich Klientów Zarządu uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat należności z tytuły opłaty dodatkowej oraz decyzji za zajęcie pasa drogowego:
- przelewem na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu lub decyzji administracyjnej,
- gotówką (bez dodatkowych opłat) w kasach banku PKO BP SA w Pile: ul. Bydgoska 2, aleja Piastów 2, aleja Niepodległości 33-35, plac Staszica 10.

Kasa w Biurze Administracji Cmentarzy przy ul. Motylewskiej 13a dla wpłat należności z tytułu opłat cmentarnych i pogrzebowych pozostaje czynna bez zmian od poniedziałku do soboty w godz. 7:00-14.30.

(ZDiZ Piła)