Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!!! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!!!

  zegnaj_szkolo_witajcie_wakacje

  Uroczyste apele, kwiaty, podziękowania i rozdanie świadectw – tak 27 czerwca w szkołach wyglądało zakończenie roku szkolnego. Miejska Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego2013/2014 odbyła się na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile, a uroczystość powiatowa w sali Auditorium Maximum PWSZ, gdzie gospodarzem był Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Przed uczniami dwa miesiące upragnionych wakacji.

  Wręczenie nagrody i statuetki Prymusowi Szkoły i Sportowcowi Szkoły, wręczenie pierwszych świadectw z wyróżnieniem uczniom klas I przez Prezydenta Miasta i Dyrektora Szkoły, wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych uczniom, podziękowań dla rodziców, krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 to tylko niektóre punkty programu jednego z najbardziej wyczekiwanych dni przez większość uczniów w całym roku szkolnym.

  - To był rok szkolny udany i spokojny. Był również rokiem rocznic. Kilka szkół obchodziło w tym roku swoje okrągłe rocznice i z tej okazji odbyło się szereg wyjątkowych uroczystości, w czasie których mogliśmy zobaczyć tę drugą stronę szkoły, a nie tylko tę, która kojarzy się tylko z nauką, wychowaniem. Było też wiele sukcesów sportowych. Wakacje, gdy uczniowie i nauczyciele powinni wypoczywać, w niektórych placówkach, jak co roku planujemy remonty. Od 1 września ponad 300 sześciolatków będziemy gościć w naszych szkołach, które są od dłuższego czasu dobrze przygotowane dla nich – mówi Sebastian Dzikowski, dyrektor wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Pile.

  Zakończenie roku szkolnego, oprócz tego, że samo w sobie wzbudza wiele radości, to jeszcze dodatkowo nobilituje uczniów, którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce, sporcie, bądź w dziedzinie artystycznej. Podczas powiatowego zakończenia roku szkolnego wielu uczniów otrzymało stypendia Starosty Pilskiego za rok szkolny 2013/2014. W tym roku na wakacje udaje się ponad 5000 uczniów ze szkół średnich powiatu pilskiego.

  - Ten rok szkolny był dobry i tradycyjnie pracowity. Uruchomiliśmy Laboratoria, które są doskonałą bazą kształcenia zawodowego. Mamy finalistów olimpiad przedmiotowych, i różnego rodzaju konkursów, sportowców z sukcesami. Udało się wiele pomieszczeń wyremontować i doposażyć sale lekcyjne w sprzęt komputerowy. Udało się również zorganizować dwa koncerty charytatywne na rzecz potrzebujących z inicjatywy uczniów. To duże przedsięwzięcie i bardzo pozytywne, dobrze świadczące o młodzieży. Wdrożyliśmy też w tym roku system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim – mówi Jolanta Lubińska, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Pile. - Nauczycielom życzę udanych urlopów, bo oni muszą naładować akumulatory, ponieważ przed nimi kolejny trudny rok, a uczniom udanych wakacji.

  W szkołach średnich z powiatu pilskiego 781 uczniów otrzymało ocenę wzorową z zachowania, 29 za 100% frekwencję, 330 ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Finaliści Olimpiad – dwójka z LO, po jednym z ZSG i ZSE. Laureaci konkursów szczebla wojewódzkiego i krajowego – 25 z LO, 6 z ZSG, 4 z ZS im. S. Staszica, 2 z ZSP nr 2 w Pile, 2 z ZSP w Łobżenicy.W kończącym się roku szkolnym wydano na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 925 219 zł, w tym kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zdania termo modernizacyjne 1 003 058,00. Na remonty wydano kwotę 939 340,64.

  Uczniowie cieszą się, że wreszcie w ciągu dwóch miesięcy odpoczną od nauczycieli, ławek i szkolnych murów, a szczególnie zadowoleni są maturzyści, bo ich wakacje potrwają aż do końca września. Im jednak wypoczynek może przerywać stres z wynikami matur i z przyjęciem na studia.

  Poniżej prezentujemy listę osób, które otrzymały stypendia Starosty Pilskiego za rok szkolny 2013/2014:

  Stypendia naukowe:

  I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile

  Monika Rudnicka

  Marcin Solarski
  Patryk Stasiewski

  II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
  Weronika Majewska

  Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
  Kamil Grela

  Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile
  Paulina Cieślik

  Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
  Adrian Jagodziński

  Technikum nr 5 w Zespole Szkól Gastronomicznych w Pile
  Sandra Sznyr

  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
  Miłosz Nowakowski
  Damian Węgrzyn

  uczennica Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
  Magdalena Szpot

  Stypendia sportowe:

  I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
  Magdalena Bukowiecka
  Lidia Hałasa
  Łukasz Mostek
  Sandra Szpott

  Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
  Jakub Bazylewicz
  Mateusz Dziedzina
  Miłosz Gniot
  Kamil Gromadzki
  Mateusz Lipecki
  Bartosz Wiśniewski

  II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
  Tomasz Drzewiecki
  Anna Joachimiak
  Weronika Lorenz
  Katarzyna Nowak
  Tomasz Stodolski
  Ewa Tykwińska
  Gracjan Wyroślak
  Sandra Zaczkowska

  Technikum nr 6 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
  Artur Sobkowiak

  Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
  Igor Jasłowski
  Adrian Wyrzykiewicz

  IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
  Michalina Błoch
  Maja Nowicka

  Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
  Aleksandra Kiereta

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
  Kamil Linka
  Krystian Romel

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
  Dariusz Badzio
  Mateusz Piątek

  Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
  Joachim Konek

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
  Michał Bełka

  Stypendia artystyczne:

  Wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile
  Laura Chuchla – uczennica Gimnazjum nr 5 w Pile
  Kacper Czajka – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile
  Oliwia Drożdż – uczennica Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

  Sebastian Daukszewicz

  « 1 z 2 »