Zgłoszenia Miasta Piły w naborze potrzeb inwestycyjnych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Zgłoszenia Miasta Piły w naborze potrzeb inwestycyjnych

Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju uruchomiły program w ramach którego każde z uprawnionych miast będzie mogło zgłosić dwa przedsięwzięcia w ramach naboru potrzeb rozwojowych miast.

Zgłoszenia miasta Piły

Budowa mediateki z funkcjami towarzyszącymi (centrotwórcze usługi ogólnomiejskie) w Pile.

Przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania ścisłego centrum miasta Piły obiektem mediateki, uzupełnionym o funkcje ogólnomiejskie (w tym komercyjne).

W 2014 roku przeprowadzono konkurs na zagospodarowanie fragmentu pl. Zwycięstwa w Pile – mediateka z otoczeniem, w efekcie którego w 2015 roku opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla przedsięwzięcia. Ponadto dla  projektu zostały opracowane: dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska, inwentaryzacja zieleni; pozyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

„Nowa Parowozownia” – projekt rewitalizacji zabytkowej parowozowni okrągłej w Pile (własność PKP S.A).

Obiekt parowozowni należy do najstarszych i najcenniejszych obiektów kolejowych w kraju i Europie. Wpisany jest do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem 796/Wlkp/A – Zespół stacji kolejowych Piła Główna wraz z otoczeniem przy ul. Zygmunta Starego. Projekt „Nowa Parowozownia”  ma polegać na rewitalizacji obiektu i nadaniu mu nowych funkcji jako muzeum kolejnictwa. Projekt został ujęty, na wniosek PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, w programie rewitalizacji dla miasta Piły. Potrzebne jest opracowanie modelu realizacji i finansowania projektu w celu ratowania unikatowego zabytku.

Celem projektu jest wybór ok. 60 ze zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych i  ich przeanalizowanie m.in. pod kątem możliwych źródeł finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej realizacji przedsięwzięć.

Specjaliści Polskiego Funduszu Rozwoju,  przy ewentualnym współudziale specjalistów z Ministerstwa Rozwoju, przeprowadzą spotkania przedinwestycyjne z wybranymi samorządami. Projekt ma wesprzeć realizację potrzeb inwestycyjnych średnich miast.

red

zgloszenia_pily_w_naborze00

zgloszenia_pily_w_naborze02 zgloszenia_pily_w_naborze01