Złotów na 4 miejscu w kraju! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Złotów na 4 miejscu w kraju!

  Złotów znalazł się wśród 10 gmin miejskich w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju, w XIX edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

  Podczas konferencji, która odbyła się 26 kwietnia 2022 r. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” organizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na ręce Burmistrza Miasta złożono gratulacje oraz dyplom za zajęcie 4 miejsca w ogólnopolskim rankingu.

  Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

  UM Złotów

  zlotow_na_4_miejscu1_01

  zlotow_na_4_miejscu1_03 zlotow_na_4_miejscu1_02