Złotów. Powołanie Stowarzyszenia Wielkopolskie Zdroje Lokalna Organizacja Turystyczna WZLOT | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Złotów. Powołanie Stowarzyszenia Wielkopolskie Zdroje Lokalna Organizacja Turystyczna WZLOT

  23 grudnia br. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wielkopolskie Zdroje Lokalna Organizacja Turystyczna WZLOT w Złotowie.

  Przed rozpoczęciem zebrania Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit i Wójt Gminy Złotów Piotr Lach złożyli na ręce przedstawicieli Złotowskiego Korpusu Ekspedycyjnego: Piotra Witeckiego i Wojciecha Kuśmierka podziękowania za realizację projektu “Szlak nas trafił”.

  Następnie zaproszeni goście podpisali Listę Członków Założycieli Stowarzyszenia i wspólnie podjęli Uchwały m.in. w sprawie powołania Stowarzyszenia.

  GŁÓWNE CELE  Stowarzyszenia WZLOT:

  •    kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie,

  •    stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z samorządem

  •    działanie na rzecz rozwoju turystyki, zwiększania liczby turystów odwiedzających region i wzrostu wpływów z turystyki w regionie,

  •    działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej regionu oraz tworzenia systemu informacji turystycznej,

  •    pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w regionie,

  •    działanie na rzecz ochrony dóbr kultury, upowszechniania dziedzictwa kulturowego i historii regionu,

  •    ochrona przyrody, krajobrazu kulturowego i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej,

  •    zwiększanie dostępności oferty turystycznej i kulturalnej regionu dla osób niepełnosprawnych i seniorów,

  •    ochrona i promocja zdrowia przez turystykę,

  •    promocja i organizacja wolontariatu.

  UM Złotów

  zlotow_powolanie

  zlotow_powolanie_02 zlotow_powolanie_03 zlotow_powolanie_04 zlotow_powolanie_05 zlotow_powolanie_06 zlotow_powolanie_07 zlotow_powolanie_08 zlotow_powolanie_09 zlotow_powolanie_10 zlotow_powolanie_11 zlotow_powolanie_12 zlotow_powolanie_13 zlotow_powolanie_14 zlotow_powolanie_15 zlotow_powolanie_16 zlotow_powolanie_17